Pamięć zapisana w listach

List jako gatunek literacki.

Słownik terminów literackich definiuje list jako „wypowiedź pisemną skierowaną do określonego adresata, powiadamiającą go o czymś lub nakłaniającą do jakichś zachowań, najczęściej o charakterze prywatnym”.

List to jeden z najstarszych gatunków literackich, wywodzi się ze starożytności. Już wtedy stał się formą dzielenia się przemyśleniami natury estetycznej, filozoficznej, czy religijnej (Biblia). Wykorzystali to m.in. filozofowie baroku, którzy w ten sposób dzielili się wynikami swoich prac. W postaci fikcyjnego listu kierowali je do ogółu (Blaise Pascal).

W późniejszym okresie listy pojawiały się też jako element powieści i pamiętników. Przyjmowały też formę autonomiczną, np. „Listy do Marysieńki” Jana III Sobieskiego, które stały się kroniką miłości dwojga znanych ludzi.

Najważniejszymi funkcjami listu są: komunikacja – realizacja potrzeby rozmowy ludzi oddalonych od siebie oraz informacja.

Korespondencja zawsze jest pisana w określonym celu, a każdy list musi spełnić konkretny zamiar nadawcy.

Po literaturę zapraszamy do katalogu i bibliotek: https://tiny.pl/wm96b