„Pan Tadeusz” ma już 190 lat!

„Litwo! Ojczyzno moja, Ty jesteś jak zdrowie!” – to początek jednego z najsłynniejszych dzieł Adama Mickiewicza (1798-1855), naszego narodowego wieszcza. Cytat pochodzi oczywiście z „Pana Tadeusza”, wydanego dokładnie 190 lat temu, 28 czerwca 1834 roku, we Francji.
Pisanie dzieła rozpoczął przypuszczalnie jesienią 1832 roku. Dwa lata później, a zatem w 1934 roku, praca Mickiewicza była bardzo zaawansowana. W liście poety do przyjaciela Antoniego Edwarda Odyńca z połowy lutego, możemy przeczytać:
„Może bym i Tadeusza zaniedbał, alem już był bliski końca. Więc skończyłem wczora właśnie. Pieśni ogromnych dwanaście!”
Ostatnią kropkę postawił 13 lutego 1834 roku.
W następnych miesiącach, tj. między marcem a lipcem, pracował nad końcową częścią poematu, czyli epilogiem. Nigdy go jednak nie zakończył i nie zdecydował się za życia na umieszczenie go w swym dziele. Zatem wersja, którą znamy, zakończona epilogiem, wydana została po raz pierwszy już po śmierci poety.
Na koniec trzy ciekawostki z życia Adama Mickiewicza:
• W grudniu 1798 roku, podczas postoju w trakcie podróży z Nowogródka do Zaosia, Barbara i Mikołaj Mickiewiczowie zostali po raz pierwszy rodzicami. Syn otrzymał imię Adam i, jak głosi legenda, aby dziecko miało światły umysł, pępowinę przecięto na… książce.
• Gdy Adaś miał 5 lat, spadł z dachu, w wyniku czego stracił przytomność. Jego matka natychmiast poleciła go opiece Najświętszej Panienki, a chłopiec szczęśliwie wrócił do zdrowia. W „Inwokacji” do Pana Tadeusza” znajduje się nawiązanie do tego wydarzenia.
• Adam Mickiewicz przez pewien czas był… bibliotekarzem! Jego miejscem pracy była Biblioteka Arsenału w Paryżu, gdzie otrzymał angaż 31 października 1852 roku.
Jeśli macie ochotę zanurzyć się w ten mickiewiczowski świat, zapraszamy do Wypożyczalni przy ul. Warszawskiej 11/13.