„Papież – poeta na kujawskiej ziemi”

„Papież-poeta na kujawskiej ziemi” – spotkanie z okazji Roku Świętego Jana Pawła II w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Podczas spotkania odtworzone zostaną fragmenty homilii Korola Wojtyły wygłoszonej w 1966 r., odczytane zostaną wybrane teksty poetyckie Papieża-Polaka. W spotkaniu wezmą także udział osoby, które znały bądź doświadczyły spotkania z Janem Pawłem II.

17 października 2019 r., godz 17.00
Sala Kameralna, ul. Warszawska 11/13

Wstęp wolny