PAŹDZIERNIK

Data PAŹDZIERNIK
1906r. (115) ukazał się próbny numer „Gazety Kujawskiej”. Od 1907 r. „Gazeta” ukazywała się regularnie 3 razy tygodniowo, początkowo liczyła zaledwie nieco ponad 100 prenumeratorów, szybko jednak pozyskała sobie nowych czytelników. Jako wydawca podpisywał się W. Alchimowicz, a jako redaktor — Stanisław Cieszkowski
1926r. (95) ukazał się pierwszy numer czasopisma regionalnego pt. „Życie Włocławka i Okolicy”, wychodziło w latach 1926 – 1931. Jego wydawcą jest Sekcja Regionalistyczna PTK
1941r. (80) za działalność konspiracyjną, aresztowano 160 mieszkańców miasta, obywateli polskich
1.10.1951r. (70) Włocławek staje staje się ośrodkiem kształcenia felczerów
1.10.1976r. (45) rozpoczęła działalność Odzieżowa Spółdzielnia Pracy „Sawena”, powstała z połączenia Spółdzielni Odzieżowych: Hanki Sawickiej i Duo Bogen
2.10.1876r. (145) ur. się Franciszek Konwicki, rzemieślnik, działacz społeczny, pierwszy prezydent Włocławskiej Izby Rzemieślniczej
2.10.1901r. (120) ur. się Franciszek Mączyński, kapelan diecezji włocławskiej, biblista, rektor Instytutu Polskiego w Rzymie
3.10.1996r. (25+) zm. Adam Gostyński, członek „Miecza i Pługa”, Armii Krajowej we Włocławku, członek Komendy Powiatu Włocławek „Miecza i Pługa”
4.10.1971r. (50+) zm. Ignacy Alejski, kapitan piechoty Wojska Polskiego, kawaler Krzyża Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti Militari
4.10.1996r. (25) podpisano „Deklarację zamierzeń pomiędzy miastami Bedford i Włocławek”
6.10.1961r. (60+) zm. Zofia Zalewska z d. Bromont, nauczycielka, współorganizatorka tajnego nauczania na terenie Włocławka, uczestniczka walki cywilnej z okupantem
7.10.1886r. (135) ur. się Józef Adolf Podolski, dr medycyny, patriota, społecznik
8.10.1926r. (95) ur. się Maria Kalota-Szymańska, poetka, krytyczka, publicystka, członkini założycielka Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, członkini Polskiego PEN Clubu
8.10.1966r. (55) w mieście trwają dwudniowe Obchody Tysiąclecia Chrześcijaństwa w Polsce. W obchodach uczestniczą biskupi z całej Polski w tym Karol Wojtyła i prymas Stefan Wyszyński
10.10.1986r. (35) otwarto Dział Etnograficzny Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej w spichrzu przy Bulwarach Zjednoczonej Klasy Robotniczej 6, obecnie Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
11.10.2011r. (10+) zm. Bartłomiej Antoni Kołodziej, architekt, wykładowca akademicki, senator I kadencji, poseł I kadencji, radny sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, radny Rady Miasta Włocławka, inicjator odbudowy Pomnika Poległych Obrońców Wisły 1920r.
14.10.1936r. (85) oddano do użytku nowy gmach poczty przy ul. Warszawskiej
17.10.1906r. (115) ur. się Stanisław Gombiński pseud. Jan Mawult, prawnik, policjant w getcie warszawskim, członek Kierownictwa Służby Porządkowej, autor wspomnień o getcie warszawskim
18.10.1896r.
(125) ur. się Witold Łukasz Mystkowski, legionista, prezydent miasta Włocławka w latach 1935–1939
18.10.1981r. (40+) zm. Feliksa Szałwińska, ceniona nauczycielka, prekursorka wychowania przez naukę, sport, kontakt z przyrodą i zabawę, działaczka społeczna
19.10.1991r. (30) w 7. rocznicę męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki na włocławskiej tamie odsłonięto krzyż-pomnik, ku czci jego pamięci, poświęcony 7. czerwca tego roku przez papieża Jana Pawła II
20.10.1996r. (25+) zm. Konrad Jerzy Krzysztofek, instruktor harcerski, członek Szarych Szeregów, działacz turystyczny
22.10.1906r. (115) ur. się Józef Samulczyk, prawnik, sędzia, prezes Sadu Powiatowego we Włocławku
24.10.1916r. (105) ur. się Stanisław Szade, malarz, poeta, jego wiersze publikowane były w czasopismach regionalnych i almanachach. Autor tomików wierszy pt. „Zielone wzgórza Szpetala” oraz „Noc poniosła trud”
24.10.1941r. (80) ur. się Jan Pakulski, historyk, profesor nauk humanistycznych, badacz dziejów Kujaw i Wielkopolski
25.10.1881r. (140) została poświęcona świątynia ewangelicko – augsburska przez Superintendenta diecezji płockiej Ignatiusa Karola Wilhelma Boernera
25.10.1946r. (75+) zm. Juliusz Alfred Drapella, porucznik piechoty Cesarskiej i Królewskiej Armii, generał brygady Wojska Polskiego, dowódca 27 Dywizji piechoty , obrońca Włocławka w 1939r.
28.10.1961r. (60+) zm. Kazimierz Kubski, powstaniec wielkopolski, działacz robotniczy i związkowy w Inowrocławiu, starosta włocławski
28.10.1971r. (50+) zm. Zygmunt Błędowski, nauczyciel, dyrektor i organizator szkół, zaangażowany w działalność Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego
29.10.1886r. (135) ur. się Józef Łytkowski, ksiądz, dyrygent chórów katedralnych
30.10.1956r. (65) ur. się Elżbieta Rozalia Michałek, nauczycielka, instruktor ZHP, dyrektorka IV Gimnazjum im. ONZ we Włocławku
31.10.1896r. (125) ur. się Cezary Bacciarelli, właściciel majątku Miechowice, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, żołnierz AK i Narodowych Sił Zbrojnych, działacz społeczny i polityczny, był potomkiem Marcello Bacciarellego, słynnego, włoskiego malarza nadwornego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego
31.10.1981r. (40) po zabiegach konserwatorskich, oddano do użytku Czarny Spichrz przy ul. Piwnej, swoją siedzibę znalazło w nim Dobrzyńsko-Kujawskie Towarzystwo Kulturalne