PAŹDZIERNIK

DataWydarzenie
1978 r.(45) ukazał się pierwszy tom „Zapisków Kujawsko-Dobrzyńskich”
01.10.1898 r.(125) ur. się Michał Morawski, profesor Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, autor monografii ”Włocławek”, więzień i ofiara obozów niemieckich
01.10.1938 r.(85) dekretem biskupa Karola Mieczysława Radońskiego, powołany został Instytut Wyższej Kultury Religijnej
02.10.1903 r.(120) ur. się Stefan Przybyszewski, założyciel Polskiej Partii Robotniczej we Włocławku
02.10.1908 r.(115) ur. się Władysław Szafrański, profesor prawa Wyższego Seminarium Duchownego i oficjał Sądu Kościelnego we Włocławku, pisarz religijny, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych
05.10.1958 r.(65) ur. się Sławomir Ryszard Piernikowski, wójt gminy Lubanie, harcmistrz Włocławskiej Chorągwii Związku Harcerstwa Polskiego
06.10.2003 r.(20) w uchwale nr 65/XII/2003 Rady Miasta Włocławka określono symbole miasta (herb, hejnał i flagę)
07.10.1883 r.(140) ur. się Karol Mieczysław Radoński, biskup włocławski, publicysta, liturgista, kaznodzieja, społecznik
08.10.1903 r.(120) ur. się Tadeusz Kurpiński, artysta malarz, grafik, animator teatralny, etnograf, scenograf, pedagog, więzień obozu koncentracyjnego
08.10.2013 r.(10) zm. Krystyna Person-Zasadzińska, działaczka podziemia i opozycji w strukturach „Solidarności” Regionu Mazowsze, działaczka społeczna
11.10.1968 r.(55) zm. Kazimierz Domaradzki, podoficer 14 pułku piechoty, żołnierz Bojowej Organizacji Ludowej, członek komendy Obwodu AK Włocławek oraz Narodowego Zjednoczenia Wojskowego
13.10.1898 r.(125) zm. Józef Węgleński, urzędnik Królestwa Polskiego, naczelnik powiatu włocławskiego
13.10.1923 r.(100) zm. Walery Brochocki, artysta malarz, ilustrator
16.10.1993 r.(30) zm. Teresa Władysława Przybylska z d. Ślubowska, nauczycielka, bibliotekarka, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej, działaczka społeczna, członek Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego
17.10.1998 r.(25) zm. Franciszek Mączyński, kapłan diecezji włocławskiej, biblista, rektor Instytutu Polskiego w Rzymie
19.10.1868 r.(155) ur. się Bogdan Ignacy Kowalewski, działacz PPS, więzień cytadeli warszawskiej
20.10.1903 r.(120) ur. się Celina Regina Milada Banaszak z d. Ostrowska, nauczycielka tajnego nauczania we Włocławku
22.10.2018 r.(5) na kamienicy przy ul. Żabiej 14/16 udostępniono mural, który prezentuje architekturę Włocławka
23.10.1928 r.(95) ur. się Tadeusz Rejmanowski, wieloletni ordynator oddziału chirurgii dziecięcej, dr n. medycznych, społecznik, prezes włocławskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego
23.10.1963 r.(60) zm. Antoni Władysław Byszewski, agronom, działacz kulturalny i społeczny
24.10.1993 r.(20) zm. Marcela Marianna Łaguna w zgromadzeniu Leonia, członkini Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi, mistrzyni nowicjatu, radna generalna, przełożona domu generalnego
29.10.1983 r.(40) zm. Józef Vogtman, architekt, konserwator zabytków, autor prac z zakresu teorii architektury i ochrony zabytków