PAŹDZIERNIK

Data:Wydarzenia:
1.10.1954 r.(70) powstają kolejne zakłady pracy w tym: Spółdzielnia Pracy Przemysłu Ludowego i Artystycznego „Przyjaźń”, Spółdzielnia Inwalidów im. J. Marchlewskiego
4.10.1754 r.(270) ur. się Franciszek Malczewski (Skarbek Malczewski) h. Abdak, biskup włocławski, arcybiskup Włocławski
5.10.1814 r.(210) rozpoczęła działalność publiczna trzywydziałowa szkoła oo. reformatów, dała ona początek działalności szkół średnich w mieście
5.10.1904 r.(120) ur. się Kazimierz Kłosowicz (Kłossowicz), naczelnik Wydziału Technicznego w Zarządzie Miejskim
we Włocławku
5.10.1954 r.(70) zm. Stanisława Ambroziak, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi
7.10.1654 r.(460) zm. Mikołaj Gniewosz h. Rawicz, biskup kujawski
8.10.1479 r.(545) zm. Jan Gruszczyński h. Poraj, kanclerz koronny, biskup kujawski, arcybiskup gnieźnieński
9.10.1989r.(35) zm. Stanisław Szade, robotnik, poeta, malarz
9.10.1994 r.(30) zm. Leokadia Eugenia Kołacz z d. Lachowska, nauczycielka tajnego nauczania, łączniczka w powstaniu warszawskim, kierowniczka szkół
w Dębie Wielkim i Michelinie, działaczka społeczna i ZHP
10.10.1464 r.(560) we Włocławku utworzono załogę obronną
11.10.1939 r.(85) na wniosek Hansa Cramera nazwę miasta przemianowano na Leslau
12.10.1939 r.(85) zm. Feliks Aleksander Steinhagen, dyrektor zarządzający fabryką papieru przy ul. Toruńskiej we Włocławku. Dbał
o interesy zarówno fabryki jak i o losy robotników znajdujących się w ciężkich warunkach. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 jako oficer. Nie przyjął proponowanej mu przez hitlerowców volkslisty. Na swoje życzenie pochowany został w mundurze podporucznika Wojska Polskiego.
12.10.1954 r.(70) ur. się Bartłomiej Antoni Kołodziej, architekt, senator, radny sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, radny Rady Miasta Włocławek, wykładowca akademicki, społecznik
12.10.2004 r.(20) zm. Jadwiga Jurzysta
z d. Witkowska, żołnierz Września 1939, harcmistrz, działaczka społeczna
12.10.2009 r.(15) zm. Sławomir Kalembka, historyk, rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wykładowca WSHE we Włocławku, działacz społeczny
13.10.1904 r.(120) ur. się Henrych Demrych, ksiądz, dyrektor Księgarni i Drukarni Diecezjalnej we Włocławku, członek zgromadzenia księży orionistów
13.10.1959 r.(65) zm. Irena Popiołek w zgromadzeniu Gabriela, wychowawczyni
w Zgromadzeniu Sióstr Wspólnej Pracy od Włocławku
17.10.1644 r.(380) odbyła się konsekracja kościoła klasztornego zakonu reformatów
17.10.1969 r.(55) symbolicznie uruchomiona została hydroelektrownia
18.10.1429 r.(595) pojawiła się wzmianka
o pierwszym katedralnym organiście Zygmuncie
18.10.1939 r.(85) Niemcy dokonują pierwszych aresztowań nauczycieli. Do końca października do obozu wywieziono około 400 pedagogów i księży. Ogółem
z Włocławka i powiatu włocławskiego wymordowano w czasie okupacji 217 nauczycieli.
19.10.1984 r.(40) zm. Jerzy Popiełuszko, ksiądz, kapelan „Solidarności”, zamordowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa na tamie we Włocławku, błogosławiony męczennik kościoła katolickiego, patron szpitala włocławskiego
19.10.1824 r.(200) ur. się Rafał Bojańczyk, przemysłowiec, założyciel browaru, społecznik
20.10.1929 r.(95) ur. się Leszek Biegała, inżynier budownictwa wodnego, działacz społeczny
21.10.1944 r.(80) zm. Wacław Bliziński, ksiądz, urzędnik kurialny, działacz społeczny
i niepodległościowy, poseł na Sejm
i senator
22.10.2009 r.(15) zm. Józef Tadeusz Kieloch, historyk, nauczyciel, dyrektor włocławskich szkół, działacz kultury i społeczny
22.10.1999 r.(25) włocławianin Jerzy Engel otrzymał nominację na selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski
23.10.1904 r.(120) ur. się Helena Grekowicz
z d. Śmiałek, nauczycielka tajnego nauczania, żołnierz AK
23.10.2009 r.(15) zm. Włodzimierz Tadeusz Bartoszek, nauczyciel akademicki, działacz społeczny i samorządowy
26.10.1859 r.(165) ur. się Edmund Walenty Płoski, prawnik, działacz polityczny i społeczny
27.10.1904 r.(120) ur. się Szymon Leon Zaleski, nauczyciel, uczestnik kampanii wrześniowej 14 pp.
30.10.1864 r.(169) ur. się Przemysław Stanisław Kazimierz Kowalewski, kupiec, działacz społeczny
30.10.1899 r.(125) ur. się Maria Zofia Kuncewiczowa
z d. Szczepańska, pisarka, śpiewaczka, krytyk literacki, wykładowca uniwersytecki, tłumacz
31.10.1954 r.(70) zm. Wacław Podwiński, działacz socjalistyczny, komisarz powiatu włocławskiego