Pierwsza prezydentura w historii Włocławka

26 czerwca 200 lat temu!!! rozpoczęła się pierwsza prezydentura w historii Włocławka. Pierwszym prezydentem stolicy Kujaw Wschodnich został Jan Neygart, a jego kadencja nie była bynajmniej sezonowa. Trwała 11 lat i należała do najdłuższych w XIX w. Urząd Miasta Włocławek kierowany przez pierwszego włodarza w randze prezydenta mieścił się wówczas na Starym Rynku. Sprawowanie władzy samorządowej przez Jana Neygarta przypadło w czasach zaborów, gdy Włocławek znajdował się ma terenie Królestwa Polskiego. Pod koniec kadencji pierwszego prezydenta Włocławka wybuchło Powstanie Listopadowe. Wojska rosyjskie dalekim marszem przez mosty pod Włocławkiem zdobyły Warszawę od strony zachodniej. W powstańczych walkach z zaborcą zginęli żołnierze 14 Pułku Piechoty stacjonującego we Włocławku. Pierwsza włocławska prezydentura dobiegła końca w lipcu 1831 r., a osiem miesięcy później Jan Neygart zmarł. W chwili objęcia urzędu przez pierwszego prezydenta Włocławek liczył 3278 mieszkańców.