Pokazy filmu „Wiktoria 1920”

Wszystko co dobre, szybko się kończy …

4 dni pokazów filmu VR „Wiktoria 1920” zaowocowały dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców naszego miasta, którzy często podkreślali, że produkcja zrobiła na nich niezapomniane wrażenie.

„Wiktorię 1920” w naszym mieście obejrzało blisko 100 osób.