Pomagajmy!

Wspierajmy się!

Zachęcamy do pomocy naszemu małemu, ale niezwykle aktywnemu czytelnikowi!
7-letni Jacek, zmagający się od urodzenia z Zespołem King-Denborough, ma szansę na utrzymanie jak największej sprawności i poprawę jakości życia dzięki intensywnej rehabilitacji, wspomaganiu żywieniowemu oraz dalszemu leczeniu chirurgicznemu. Wasze wsparcie finansowane pozwoli na zapewnienie Jackowi rozwiązań, które zapewnią mu życie niewiele różniące się od jego rówieśników, przynajmniej w podstawowym zakresie.

Podaruj Jackowi 1,5% podatku!