Pracownia digitalizacji wznawia działalność

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku przystąpiła w II połowie 2018 roku do realizacji projektu „Kultura w zasięgu 2.0. Jego celem jest digitalizacja zasobów, rozbudowa systemów teleinformatycznych służących digitalizacji zasobów oraz tworzenie narzędzi do dystrybucji treści w zakresie udostępniania zdigitalizowanych zasobów. Realizacja tego projektu odbywa się na podstawie umowy partnerskiej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Celem digitalizacji jest między innymi:
• archiwizacja obiektu,
• ochrona oryginału przed zniszczeniem,
• udostępnienie naszej kolekcji dla mieszkańców miasta oraz regionu.

Digitalizacja to proces polegający na przekształceniu analogowych procesów obiektów fizycznych i ich cyfrowe odpowiedniki.

Zdigitalizowanie naszych periodyków pozwoli mam ocalić przed zniszczeniem spowodowanym upływem czasu, który wpływa na papier i farbę drukarską. Poprzez Kujawsko-Pomorską Bibliotekę Cyfrową nasze archiwalne czasopisma będą dostępne dla każdego użytkownika internetu.

Biblioteka do digitalizowania swoich zbiorów przystąpiła na początku 2019 roku. Do tej pory zeskanowano siedem roczników „Gazety Kujawskiej”, jeden rocznik „Wiadomości Włocławskich”, „ABC dla Włocławka i Kujaw” oraz jeden numer „Tygodnika Ilustrowanego” z 1884 roku.

Po dwuletniej modernizacji biblioteka wróciła do swojej siedziby przy ul. Warszawskiej, gdzie kontynuowana jest cyfryzacja czasopism – obecnie cyfrowej obróbce poddawana jest „Gazeta Kujawska” – rocznik 1966. Następnie skanowane będą dalsze roczniki tego tytułu.