Pracownia digitalizacji

Biblioteka zgodnie z harmonogramem kontynuuje digitalizację w tymczasowej siedzibie przy pl. Staszica. Dokładnie 2 kwietnia br. mijają dwa lata od rozpoczęcia cyfryzacji zbiorów, które posiada Biblioteka. Przez okres dwóch lat wykonano 2 383 numerów czasopism co daje 13 756 skanów.

Realizacja projektu „Kultura w zasięgu 2.0” w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włocławku odbywa się na podstawie umowy partnerskiej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wyposażenie pracowni na chwilę obecną to: dwa skanery do digitalizacji książek i czasopism, czytnik do mikrofilmów, lustrzanka cyfrowa, laptop, monitory oraz serwer z oprogramowaniem.

Łączna wartość wyposażenia pracowni digitalizacji zakupionego w ramach realizacji projektu „Kultura w zasięgu 2.0” wyniosła: 468 179, 82 w tym:

  • środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środki z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – 397 952,84 zł ( co stanowi 85% kwoty ogółem )
  • wkład własny w formie dotacji celowej Gminy Miasto Włocławek – 70 226,98 zł ( co stanowi 15 % kwoty ogółem)

Biblioteka w niedalekiej przyszłości czeka na repozytorium zbiorów cyfrowych, do którego będą przesłane przekształcone cyfrowo materiały biblioteczne. Czasopisma będą wtedy udostępniane czytelnikom przez Kujawsko-Pomorską Bibliotekę Cyfrową.

Miejska Biblioteka Publiczna digitalizując swoje zbiory chce je uchronić przed zniszczeniem i nadmierną eksploatacją, a także udostępnić on-line mieszkańcom miasta i regionu.