Przystanek Nauka – Oświata

Dzisiejszy odcinek „Przystanku Nauka” poświęcony jest oświacie.

660. rocznicę powstania świętuje najstarsza polska uczelnia – Akademia Krakowska, powołana 12.05.1364 roku z inicjatywy króla Kazimierza III Wielkiego. Był to drugi (zaraz po praskim) uniwersytet w środkowej Europie. Pierwsze wykłady miały miejsce prawdopodobnie na Wawelu. Studenci mogli się kształcić na trzech wydziałach: sztuk wyzwolonych, medycyny i prawa. Plany na rozwój uczelni przerwała nieoczekiwana śmierć króla, a jego następca nie interesował się jej dalszymi losami. Dopiero królowa Jadwiga oraz król Władysław Jagiełło rozbudowali i odnowili Akademię Krakowską, uzupełniając ją o brakujący wydział teologiczny. Uroczyste otwarcie nastąpiło 26 lipca 1400 roku.

Aby uczcić wkład króla i królowej w rozwój uczelni, w 1817 roku nazwano ją Uniwersytetem Jagiellońskim.

A nasze propozycje z dziedziny oświaty i wychowania to:

„Nauczycielska diagnoza pedagogiczna w przedszkolu i szkole” – M. Chojak

„Od amatora do animatora” – J. B. Bączek, T. Misztal

„Wychowanie do empatii” – M. Ciechomski

Zapraszamy do Wypożyczalni przy ul. Warszawskiej 11/13