Rafał Witek w Filii Dziecięcej nr 1

„Kto ma dobry humor, niech podniesie rękę.
Kto jest niewyspany, niech rozdziawi szczękę.”


Dziś na spotkaniu autorskim z Rafałem Witkiem próżno było szukać dzieci niewyspanych, czy w złych humorach.
Atmosfera spotkania była niezwykle radosna. Wszyscy uczestnicy zostali wciągnięci do wspólnej zabawy. Było sporo śmiechu, zabaw z literaturą i pytań do Autora.


Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach projektu „Czas na nasz wolny czas… z książką i biblioteką” finansowanego przez Urząd Miasta Włocławek.