Roboty w Filii 11

„Ja i mój robot” – warsztaty, które odbyły się w Filii nr 11🤖🤖
rozpoczęły się od głośnego przeczytania bajki Zofii Staneckiej, pt. „Robot Robert”. Miała ona zainspirować dzieci i młodzież w dalszej części zajęć. Następnie uczestnicy wykazali się wielką kreatywnością, tworząc niezwykłe postaci z zupełnie zwyczajnych przedmiotów, np.: kartonów, plastikowych nakrętek, folii bąbelkowej, bibuły, folii aluminiowej, papierowych kubków, słomek, waty, itp. Uczyli się również jak wzajemnie sobie pomagać i pracować w zespole😊📚🥳

Zajęcia zrealizowano w ramach projektu „Czas na nasz wolny czas… z książką i biblioteką” finansowanego przez Urząd Miasta Włocławek 👍.