Rocznica odsłonięcia krzyża ks. Jerzego Popiełuszki

Z kart historii Włocławka …

30 lat temu, 19 października 1991 roku, w 7. rocznicę męczeńskiej śmierci błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki na włocławskiej tamie odsłonięto i pobłogosławiono Krzyż – Pomnik, który stanął dla upamiętnienia zamordowanego kapelana „Solidarności”.
7 czerwca tego samego roku pomnik został poświęcony przez papieża Jana Pawła II, który odwiedził Włocławek w czasie czwartej pielgrzymki do Polski.

Pomnik powstał z inicjatywy włocławskich biskupów, Jana Zaręby i Henryka Muszyńskiego. Projektantami pomnika byli artyści Jerzy Kalina i Andrzej Krawczyk.

Krzyż wykonali, na prośbę bp. Muszyńskiego, pracownicy największej włocławskiej firmy – Zakładów Azotowych Anwil. Wizją artysty było, aby krzyż stanął w nurcie Wisły, jednak okazało się to niemożliwe i ostatecznie ustawiono go na półwyspie u stóp zapory.

Szklany krzyż oprawiony w błyszczący metal, co noc oświetlony od środka, upamiętnia przy zaporze we Włocławku miejsce ukrycia ciała ks. Jerzego Popiełuszki przez jego oprawców. Ciało zamordowanego kapłana, obciążone workiem z kamieniami, miało na zawsze spocząć między czwartym i piątym filarem zapory na Wiśle. Odnalezione 30 października 1984 r, ciało księdza Jerzego Popiełuszki zostało pochowane na terenie kościoła parafialnego św. Stanisława Kostki w Warszawie.

Opiekę nad terenem otaczającym krzyż i samym pomnikiem sprawuje włocławska parafia Matki Boskiej Fatimskiej. Prowadzą ją Bracia Pocieszyciele z Getsemanii.

Po książki poświęcone ks. Jerzemu Popiełuszce zapraszamy do katalogu i bibliotek.