Rocznica zbrodni katyńskiej

15 kwietnia 78 lat temu Sowieckie Biuro Informacyjne podało komunikat o mordzie polskich oficerów, których władze radzieckie nie zdążyły ewakuować spod Smoleńska i Katynia przed nadciągającymi wojskami niemieckimi. Dało to początek kłamstwu katyńskiemu. 4 dni wcześniej Niemcy poinformowali o odnalezieniu w Lesie Katyńskim grobów ze szczątkami zamordowanych trzy lata wcześniej 10 tysięcy polskich oficerów. Po II wojnie światowej kłamstwo katyńskie o jednej z największych stalinowskich zbrodni utrwalane było aż do końca lat 70-tych XX w. W 1978 r. Główny Zarząd Polityczny Ludowego Wojska Polskiego wydał broszurę podtrzymującą „prawdę” o niemieckim sprawstwie zbrodni katyńskiej: „W rezultacie internowani oficerowie polscy dostali się w ręce hitlerowskie i zostali kolejno w ciągu następnych miesięcy wymordowani. Zbrodni dokonywały tzw. „Einsatz-gruppen”, które od pierwszego dnia agresji na ZSRR realizowały zbrodnicze rozkazy dotyczące eksterminacji dziesiątków tysięcy obywateli radzieckich w ramach planu „Barbarossa” (w tym zwłaszcza „Kommissarenbefehl”), a także Polaków (…)”. Czcząc pamięć o ofiarach zbrodni katyńskiej, także o zamordowanych włocławianach, polecamy Państwu współczesne wydawnictwa poświęcone tej tematyce. W imię prawdy historycznej.Po książki o zbrodni katyńskiej zapraszamy do katalogu i bibliotek.