Rok Cypriana Kamila Norwida

200 lat temu urodził się, uznawany za jednego z czterech najważniejszych przedstawicieli polskiego romantyzmu, Cyprian Kamil Norwid. Znany przede wszystkim z dorobku poetyckiego, pisał również utwory prozatorskie, w tym nowele, oraz dramaty. Jest także autorem obrazów olejnych, z czego cztery przetrwały do dziś. Jego twórczość wpisuje się w nurt romantyzmu, ale można w niej znaleźć również cechy klasycyzmu i parnasizmu. Większość życia spędził za granicą, głównie we Francji, ale odwiedził również Stany Zjednoczone, Włochy oraz Niemcy. Dzieła Norwida, niedoceniane za życia pisarza, zostały odkryte „na nowo” w okresie Młodej Polski przez Zenona Przesmyckiego-Miriama.

Rok 2021 został ogłoszony przez Sejm RP m.in. rokiem Cypriana Kamila Norwida.
W pałacu w Dębinkach koło Wyszkowa ma powstać pierwsze w Polsce muzeum Cypriana Kamila Norwida. Artysta spędził tam, po śmierci rodziców, część dzieciństwa pod opieką Ksawerego Dybowskiego.

Po twórczość Cypriana Kamila Norwida zapraszamy do katalogu i bibliotek.

Fotografia Cypriana Kamila Norwida autorstwa Michała Szweycera. Źródło: polona.pl