„Rowerzyści”

W dzisiejszym felietonie z cyklu „Włocławskie migawki redaktora Agapita”, publikowanego na łamach „Gazety Kujawskiej” w latach 1947-1950, ponowie poruszany jest temat amatorów dwóch kółek.

Felieton „Rowerzyści” czyta Adrian Domanowski, pracownik Teatru Impresaryjnego we Włocławku, a w postać Pana Zagłoby wcielił się Maciej Obuchowicz.

„Rowerzyści”, Gazeta Kujawska, 1947, nr 99, s. 5 z dn. 16 grudnia.