„Rozkład jazdy”

W dzisiejszym felietonie z cyklu „Włocławskie migawki redaktora Agapita”, publikowanego na łamach „Gazety Kujawskiej” w latach 1947-1950, Pan Zagłoba stawu czoło wyzwaniom ówczesnej komunikacji. Felieton „Rozkład jazdy” czyta Adrian Domanowski, pracownik Teatru Impresaryjnego we Włocławku”.

Rozkład jazdy”/ Gazeta Kujawska, 1947, nr 87, s. 5 dn. 3 grudnia.