SIERPIEŃ

Data SIERPIEŃ
1256r. (765) Włocławek otrzymał lokację na prawie magdeburskim
1.08.1991r. (30) powstała Straż Miejska we Włocławku. Początkowo zatrudniała 12 strażników, którzy pracowali od poniedziałku do soboty w systemie dwuzmianowym
1.08.1996r. (25+) zm. w Bazylei Tadeusz Reichstein, chemik, pierwszy polskiego pochodzenia laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny urodzony we Włocławku. Od 1994 Honorowy Obywatel Włocławka
2.08.1921r. (100) ur. się Zygmunt Sajnok, mistrz krawiecki, nauczyciel zawodu, działacz społeczny, starszy Cechu Rzemiosł Różnych we Włocławku
3.08.1721r. (300) ur. się Stanisław Szembek h. Szembek, prymas Polski, sufragan krakowski, bp kujawski, abp gnieźnieński, prymas Polski
3.08.1901r. (120) ur. się Stefan Wyszyński Prymas Polski uważany za jednego z największych Polaków XX wieku. Był nazywany „Prymasem Tysiąclecia”
3.08.1896r. (125) ur. się Janusz Baurski, organizator przemysłu maszynowego i zbrojeniowego, działacz społeczny
5.08.1901r. (120) ur. się Aleksander Julian Guzowski, łącznik i oficer do zadań specjalnych Komendy Okręgu Armii Krajowej Pomorze
7.08.1971r. (50) wyburzono budynek starego dworca PKP liczącego ok.100 lat
13.08.1906r. (115+) zm. Karol Szałwiński, fotograf, założył pracownię pod nazwą Zakład Fotografii Artystycznej K. Szałwiński przy obecnej ul. 3 Maja 15
13.08.1916r. (105) ur. się Wacław Antoni Kowalewski, współzałożyciel i pierwszy sekretarz Włocławskiej Szkoły Handlowej, współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, członek Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego
14.08.1921r. (100) ur. się Stanisław Piecyk, nauczyciel muzyki, dyrygent orkiestr, ppor.
14.08.1991r.
(30+) zm. Mieczysław Wojciech Reder, nauczyciel i rzeźbiarz, uczestnik kampanii wrześniowej Ludowego Wojska Polskiego, harcmistrz, więzień obozu koncentracyjnego
14.08.1991r. (30+) zm. Mieczysław Wojciech Reder, nauczyciel, wychowawca, rzeźbiarz
15.08.1881r.
(40) ur. się Jan Woźnicki, nauczyciel, działacz związku nauczycielskiego, poseł i senator, wicemarszałek Sejmu i Senatu RP
15.08.1906r. (115) Organizacja Bojowa PPS dokonuje dwóch zamachów na przedstawicieli władz carskich, naczelnika straży ziemskiej oraz policmajstra miasta. Wydarzenie to zapoczątkowało serie zamachów na najbardziej znienawidzonych policmajstrów Włocławka – Pietrowa, Nowikowa i naczelnika więzienia Pińczuka
15.08.1961r. (60) powstał oddział Towarzystwa Świadomego Macierzyństwa
16.08.1431r. (590) wojska krzyżackie dowodzone przez Pawła de Ruschdorfa, zdobyły i zniszczyły miasto
17.08.1836r. (185) z Brześcia Kujawskiego do Włocławka przeniesiona została siedziba powiatu włocławskiego
17.08.1876r. (145) ur. się Maria (Marianna) Rozalia Kiełczewska z d. Przedpełska h. Jastrzębiec (Ślepowron-Boleścic), działaczka społeczna we Włocławku
18.09.1501r. (520) sporządzona została najstarsza kopia dokumentu lokacyjnego Włocławka (wcześniejsze kopie z 1339r. oraz odpis z 1417r. nie zachowały się do czasów współczesnych)
21.08.1991r. (30+) zm. Leon Dębowski, ksiądz, wychowanek, rektor, ojciec duchowny i profesor Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku
23.08.1936r. (85) ur. się Stefan Szczeblewski, ksiądz, profesor Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, redaktor „Ładu Bożego”
24.08.1986r. (35+) zm. Leszek Biegała, inżynier budownictwa wodnego, działacz społeczny
25.08.1911r. (110) ur. się Zdana Ludwika Brandt, twórczyni i ordynator oddziału dziecięcego oraz dyrektor Szpitala Miejskiego nr1 we Włocławku, działaczka społeczna
27.08.1886r. (135) ur. się Ignacy Kubecki, drukarz, działacz samorządowy, prezydent Włocławka w latach 1945-1948, działacz PPS i PZPR