SIERPIEŃ

DataWydarzenie
1978 r.(45) ukazał się pierwszy numer „Biuletynu Przewodnickiego PTTK”
1978 r.(45) nastąpiła likwidacja kolejki wąskotorowej wraz z jej dworcem
05.08.1823 r.(200) ur. się Wawrzyniec Centt, ksiądz, powstaniec 1863r., działacz emigracyjny, polityczny i społeczny
05.08.1908 r.(115) ur. się Kazimierz Kasperkiewicz, pionier włocławskiej lekkiej atletyki, inż. chemik, działacz społeczny
05.08.1998 r.(25) zm. Jadwiga Machnowska, członkini Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi, nauczycielka w Gimnazjum im. ks. Jana Długosza we Włocławku, katechetka
06.08.1808 r.(215) ur. się Leopold Kuntze, kupiec zbożowy, honorowy radny miasta Włocławka, działacz społeczny
06.08.1923 r.(100) ur. się Maria Magdalena Lech, członek Kujawskiego Związku Polityczno-Literackiego, konspiratorka, więzień i ofiara niemieckich obozów koncentracyjnych
07.08.1893 r.(130) ur. się Wacław Guzowski pseud.: Bartosz, Mietek, Smuga, Wacek, ogrodnik, więzień obozów hitlerowskich, współtwórca Inspektoratu Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej we Włocławku
10.08.1953 r.(70) zm. Józef Kruszyński, biblista, redaktor, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, profesor i rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
10.08.1988 r.(35) zm. Anna Kowalska w zgromadzeniu Serafina, członkini Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi, wieloletnia przełożona, katechetka, referentka zgromadzeń zakonnych w diecezji włocławskiej
13.08.2008 r.(15) zm. Jerzy Kazimierz Lota, nauczyciel, kierownik warsztatów Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 we Włocławku
15.08.1998 r.(25) zm. Kazimierz Jan Nowak, dziennikarz, działacz społeczny, samorządowy i polityczny, poseł na Sejm RP I, II i III kadencji
16.08.1998 r.(25) zm. Maria Szpotańska, nauczycielka
18.08.1513 r.(510) zm. Wincenty Przerębski (Przerembski) h. Nowina, biskup płocki, kujawski, podkanclerzy koronny
20.08.1998 r.(25) zm. Leszek Zbigniew Tokarski, ksiądz, duszpasterz włocławski
21.08.1803 r.(220) ur. się Jakub Krystian Henryk Stampe, kupiec, starszy Zgromadzenia Kupieckiego, honorowy radny miasta Włocławka
24.08.1828 r.(195) ur. się Ludwik Bartłomiej Bromirski, ksiądz, działacz społeczny
24.08.1898 r.(125) ur. się Ludwik Bartłomiej Budka, budowniczy Portu Gdańskiego
26.08.1908 r.(120) ur. się Franciszek Cieślak, wikariusz i prefekt katedralny, dyrektor i prezes „Caritas” diecezji włocławskiej, katecheta Gimnazjum im. ks. Jana Długosza
27.08.1888 r.(135) ur. się Czesław Jarnuszkiewicz, generał brygady
28.08.1928 r.(95) ur. się Leon Wesołowski, prokurator wojewódzki we Włocławku
29.08.1863 r.(160) ur. się Maria Kretkowska z d. Strzeszewska, działaczka społeczno-katolicka, przewodnicząca ogólnopolskiego ruchu ziemianek
30.08.1943 r.(80) zm. Jan Stanisław Żak, ksiądz, działacz społeczny i niepodległościowy, redaktor, wydawca