Spotkanie autorskie z Andrzejem Wilanowskim-Sulikowskim

Zapraszamy na spotkanie autorskie z Andrzejem Wilanowskim-Sulikowskim, urodzonym w Lipnie absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Prezesem Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłsudczyków RP, kontynuatorem tradycji międzywojennej Oddziału II („Dwójki”) Sztabu Generalnego Wojska Polskiego odpowiadającego za wywiad i kontrwywiad wojskowy oraz współzałożycielem ruchu społecznego – Królestwo Polskie. Autorem książki „Ksiądz-Małżonek-Ojciec. Po dwóch stronach rzeki”. Ojcem siedmiorga dzieci.

25 listopada 2021 r., godz. 17.00
Sala Kameralna, Plac Staszica
1

Wstęp wolny