STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku:
Andrzej Chmielewski
e-mail: dyrektor@biblioteka.wloclawek.pl
Dyrektor przyjmuje w sprawie skarg, wniosków i zażaleń w każdy czwartek w godzinach od 8.00 do 10.00.

Sekretariat:
ref. administracyjno-biurowy Marika Mrozińska
tel.54-231-55-50 wew. 20
e-mail: kontakt@biblioteka.wloclawek.pl

Wypożyczalnia: 
kierownik działu, st. kustosz Beata Dynowska
tel.54-231-55-50 wew. 11
e-mail: wypozyczalnia@biblioteka.wloclawek.pl
st. bibliotekarz Jadwiga Balcerak
młodszy bibliotekarz Jolanta Daletka
młodszy bibliotekarz Natalia Komorowska
bibliotekarz Anna Skomra
st. kustosz Małgorzata Sobierajska

Dział Informacyjno-Bibliograficzny – Czytelnia Ogólna:
kierownik działu, st.kustosz Lidia Kłosowska
tel.54-231-55-50 wew. 22 lub 25
e-mail: bibliograficzny@biblioteka.wloclawek.pl
bibliotekarz Milena Zasada
wypożyczenia międzybiblioteczne:
e-mail: miedzybib@biblioteka.wloclawek.pl

Dział Analiz i Współpracy:
kierownik działu, st. kustosz, instruktor Anna Rachut
tel.54-231-55-50 wew. 17
e-mail: instruktor@biblioteka.wloclawek.pl

Dział Promocji:
kierownik działu, st. kustosz Katarzyna Pawlak
tel.54-231-55-50 wew. 26
e-mail: promocja@biblioteka.wloclawek.pl
st. bibliotekarz Martyna Dębczyńska

Dział Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów:
kierownik, st. bibliotekarz Jolanta Trojanowska-Augustyn
tel.54-231-55-50 wew. 24
e-mail: gromadzenie@biblioteka.wloclawek.pl
st. kustosz Beata Kołacińska
bibliotekarz systemowy Przemysław Pyla
st. bibliotekarz Teresa Sawko
st. kustosz Emilia Szczepańska

Czytelnia Prasy:
kierownik działu, st. kustosz Halina Stanisławska
tel.54-231-55-50 wew. 18 lub 45
e-mail: dzialprasy@biblioteka.wloclawek.pl
st. kustosz Urszula Królikowska
st. kustosz Joanna Świątkowska

Dział Księgowości:
tel.54-231-55-50 wew. 15
główna księgowa Danuta Mejer
tel.54-231-55-50 wew. 16
e-mail: ksiegowosc@biblioteka.wloclawek.pl
księgowa Mariola Skruszewicz
księgowa Monika Sławińska

Dział Organizacyjno-Administracyjny:
tel.54-231-55-50 wew. 44
kierownik działu Kacper Luczkowski
tel.54-231-55-50 wew. 28
e-mail: administracja@biblioteka.wloclawek.pl
st. ref. administracyjno-biurowy Małgorzata Majewska
ref. administracyjno-biurowy Marika Mrozińska

Pracownicy obsługi:
Ewa Goździecka
Aneta Gronalewska
Daniel Kozłowski
Jacek Lewandowski
Lidia Piechota

Samodzielne stanowisko ds. kadr:
Emilia Hejmanowska
kadry@biblioteka.wloclawek.pl