STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku:
Andrzej Chmielewski
e-mail: dyrektor@biblioteka.wloclawek.pl
Dyrektor przyjmuje w sprawie skarg, wniosków i zażaleń w każdy czwartek w godzinach od 8.00 do 10.00.

Sekretariat:
ref. administracyjno-biurowy Marika Mrozińska
tel.54-231-55-50 wew. 31
e-mail: kontakt@biblioteka.wloclawek.pl

Wypożyczalnia: 
kierownik działu, st. kustosz Beata Dynowska
tel.54-231-55-50 wew. 32
tel.54-231-55-46
e-mail: wypozyczalnia@biblioteka.wloclawek.pl
st. bibliotekarz Jadwiga Balcerak
st. kustosz Małgorzata Michorzewska
mł. bibliotekarz Sylwia Rychlińska
st. kustosz Małgorzata Sobierajska
mł. bibliotekarz Milena Zasada

Dział Informacyjno-Bibliograficzny – Czytelnia Ogólna:
kierownik działu, st.kustosz Lidia Kłosowska
tel.54-231-55-50 wew. 34 lub 37
e-mail: bibliograficzny@biblioteka.wloclawek.pl
st. kustosz Urszula Puchalska
wypożyczenia międzybiblioteczne:
e-mail: miedzybib@biblioteka.wloclawek.pl

Dział Analiz i Współpracy:
kierownik działu, st. kustosz, instruktor Anna Rachut
tel.54-231-55-50 wew.39
e-mail: instruktor@biblioteka.wloclawek.pl
bibliotekarz Paweł Trojanowski

Dział Promocji:
kierownik działu, st. kustosz Katarzyna Pawlak
tel.54-231-55-50 wew. 46
e-mail: promocja@biblioteka.wloclawek.pl
st. bibliotekarz Martyna Dębczyńska
bibliotekarz Natalia Piekarska 

Dział Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów:
kierownik, st. bibliotekarz Jolanta Trojanowska-Augustyn
tel.54-231-55-50 wew. 40
e-mail: gromadzenie@biblioteka.wloclawek.pl
st. kustosz Beata Kołacińska
st. bibliotekarz Teresa Sawko
st. kustosz Emilia Szczepańska

Czytelnia Prasy:
kierownik działu, st. kustosz Halina Stanisławska
tel.54-231-55-50 wew. 42 lub 45
e-mail: dzialprasy@biblioteka.wloclawek.pl
st. kustosz Urszula Królikowska
st. kustosz Joanna Świątkowska

Dział Księgowości:
główna księgowa Danuta Mejer
tel.54-231-55-50 wew. 36
e-mail: ksiegowosc@biblioteka.wloclawek.pl
księgowa Mariola Skruszewicz
księgowa Monika Sławińska

Dział Organizacyjno-Administracyjny:
kierownik działu Kacper Luczkowski
tel.54-231-55-50 wew. 41
e-mail: administracja@biblioteka.wloclawek.pl
st. ref. administracyjno – biurowy Stanisław Awrejcewicz
ref. administracyjno-biurowy Małgorzata Majewska
ref. administracyjno-biurowy Marika Mrozińska
ref. ds. obsługi informatycznej Tomasz Tomaszewski
e-mail: informatyk@biblioteka.wloclawek.pl

Pracownicy obsługi:
Ewa Goździecka
Aneta Gronalewska
Daniel Kozłowski
Jacek Lewandowski
Danuta Martynowska
Lidia Piechota

Samodzielne stanowisko ds. kadr:
Emilia Hejmanowska
kadry@biblioteka.wloclawek.pl