STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku:
Andrzej Chmielewski
e-mail: dyrektor@biblioteka.wloclawek.pl
Dyrektor przyjmuje w sprawie skarg, wniosków i zażaleń w każdy czwartek w godzinach od 8.00 do 10.00.

Sekretariat:
p.o. specjalisty ds. obsługi sekretariatu Roma Maćkowiak
tel.54-231-55-50 wew. 20
e-mail: kontakt@biblioteka.wloclawek.pl

Wypożyczalnia: 
kierownik działu, st. kustosz Beata Dynowska
tel.54-231-55-50 wew. 11 (I Piętro) lub 21 (II piętro)
e-mail: wypozyczalnia@biblioteka.wloclawek.pl

Mediateka:
kierownik działu, st. bibliotekarz Natalia Piekarska
tel.54-231-55-50 wew. 12
e-mail: mediateka@biblioteka.wloclawek.pl

Strefa Dziecka:
kierownik działu, st. bibliotekarz Małgorzata Kempska
tel.54-231-55-50 wew. 13
e-mail: strefadziecka@biblioteka.wloclawek.pl

Dział Informacji Regionalnej i Bibliograficznej:
kierownik działu, st.kustosz Lidia Kłosowska
tel.54-231-55-50 wew. 22 lub 25
e-mail: bibliograficzny@biblioteka.wloclawek.pl

wypożyczenia międzybiblioteczne:
e-mail: miedzybib@biblioteka.wloclawek.pl

Dział Analiz i Współpracy:
kierownik działu, st. kustosz, instruktor Anna Rachut
tel.54-231-55-50 wew. 17
e-mail: instruktor@biblioteka.wloclawek.pl

Dział Promocji:
kierownik działu, st. kustosz Katarzyna Fronczak
tel.54-231-55-50 wew. 26
e-mail: promocja@biblioteka.wloclawek.pl

Bibliotekarz systemowy:
Przemysław Pyla
tel.54-231-55-50 wew. 19
e-mail: informatyk@biblioteka.wloclawek.pl

Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów:
kierownik działu, st. bibliotekarz Jolanta Trojanowska-Augustyn
tel.54-231-55-50 wew. 24
e-mail: gromadzenie@biblioteka.wloclawek.pl

Dział Finansowo-Księgowy:
tel.54-231-55-50 wew. 15
główna księgowa Danuta Mejer
tel.54-231-55-50 wew. 16
e-mail: ksiegowosc@biblioteka.wloclawek.pl
e-mail: kadry@biblioteka.wloclawek.pl

Dział Organizacyjno-Administracyjny:
kierownik działu Jacek Lewandowski
tel.54-231-55-50 wew. 28
e-mail: administracja@biblioteka.wloclawek.pl