STYCZEŃ

Data STYCZEŃ
1976r. (45) z połączenia „starego” Szpitala Miejskiego nr 1 im. Heliodora Święcickiego przy ul. Toruńskiej 15 (obecnie Prymasa Wyszyńskiego) z „nowym” Szpitalem nr 2 Ziemi Kujawskiej przy ul. Wienieckiej 43, powstał Wojewódzki Szpital Zespolony
1981r.(40) zainaugurował działalność Impresariat Teatralny i Muzyczny przy Wojewódzkim Domu Kultury
1996r. (25) zamknięte zostało kino „Bałtyk” mieszczące się przy ul. Cyganka 12
1.01.1956r. (65) rozpoczęło działalność Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
1.01.1986r. (35) zlikwidowana została łaźnia miejska przy ul. Polewki 18 (obecnie Kapitulna)
2.01.1946r. (75) zaczęła ukazywać się „Gazeta Kujawska”, która od 3 maja 1947r. jest mutacją „Trybuny Robotniczej”, a od 15 grudnia 1948r. powstałej „Gazety Pomorskiej”
2.01.1996r. (25+) zm. Henryka Szymczak, pielęgniarka, kierownik i nauczyciel zawodu w szkole położnych
4.01.1806r. (215+) zm. Józef Ignacy Rybiński h. Radwan, biskup kujawsko-pomorski
4.01.1551r. (470) ur. się Jan Tarnowski h. Rola vel Rolicz, bp poznański, włocławski (kujawsko-pomorski), abp gnieźnieński i prymas Królestwa Polskiego
5.01.1956r. (65+) zm. Zdzisław Walenty Arentowicz, poeta, prozaik, publicysta, regionalista, działacz kultury Kujaw, patron Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku
6.01.1941r. (80+) zm. Karol Cieśliński, ksiądz, profesor biblistyki w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku, wydawca „Ateneum Kapłańskiego”
6.01.1926r. (95) ur. się Zofia Cieszanowska, pracownik samorządowy, działaczka społeczna, członkini włocławskiego Klubu Inteligencji Katolickiej
8.01.1846r. (175) ur. się Mieczysław Gruell, lekarz-chirurg, działacz społeczny, uczestnik powstania styczniowego
9.01.1951r. (70+) zm. Aleksander Barcikowski, ordynator oddziału chirurgicznego i dyrektor Szpitala św. Antoniego
15.01.1901r. (120) ur. się Henryka Królikowska, artystka malarka, muzealnik, pedagog
16.01.2001r. (20+) zm. Ireneusz Jerzy Sieradzki pseud. Cezary Baryka, współtwórca Obwodu Włocławek Zjednoczonych Organizacji Ruchu „Miecz i Pług”, pracownik naukowy
18.01.1991r. (30) powołano Kujawską Izbę Przemysłowo-Handlową, instytucję wspierającą rozwój biznesu
19.01.1931r. (90) ur. się Zbigniew Henryk Węgierski, nauczyciel, kurator, dr hab. nauk pedagogicznych
19.01.1961r. (60) zapoczątkowała działalność pomaturalna Szkoła Pielęgniarstwa przy ul. Wienieckiej 43
20.01.2011r. (10+) zm. Piotr Żbikowski, profesor historii literatury, znawca polskiego oświecenia i wczesnego romantyzmu, absolwent KUL, autor wielu książek i rozpraw historyczno-literackich, nauczyciel akademicki, działacz społeczny
21.01.1936r. (85) ur. się Bolesław Cieślak, ksiądz, wychowanek a potem profesor Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, członek kapituły katedralnej, proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela we Włocławku
23.01.1911r.
(110) ur. się Marian Rzeszewski, ksiądz, homiletyk, profesor Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku
24.01.1946r. (75) Miejska Rada Narodowa postanowiła ufundować pomnik ku czci poległych o wolność żołnierzy radzieckich i polskich
25.01.1831r. (190+) zm. Józef Szczepan Koźmian h. Nałęcz, biskup kujawsko – kaliski
26.01.1926r. (95+) zm. Wincenty Albrecht Bojańczyk, przemysłowiec, działacz społeczny
27.01.2001r. (20+) zm. Aniela Marianna Nowakowska, pielęgniarka, poetka, sanitariuszka Powstania Warszawskiego
30.01.1926r. (95) ur. się Roman Waczyński, więzień obozów koncentracyjnych, inżynier przetwórstwa rolnego, budowniczy pierwszej w Polsce fabryki waniliny, dyrektor techniczny a następnie naczelny Kujawskich Zakładów Koncentratów Spożywczych we Włocławku