STYCZEŃ

DataWydarzenie
1863 r.(160) na rzece Zgłowiączce powstał most kolejowy
1863 r.(160) wysłannik Rządu Narodowego, Wacław Sławiński, przywiózł manifest proklamujący wybuch powstania styczniowego
1998 r.(25) w mieście powstał pierwszy supermarket „Biedronka”
01.01.1958 r.(65) zm. Stanisław Ignacy Nawrocki, ksiądz, działacz społeczny i niepodległościowy, poseł na Sejm RP
02.01.1913 r.(110) ur. się Barbara Stanecka z d. Postolska, łączniczka Inspektoratu Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej Włocławek
02.01.1898 r. (125) ur. się Józef Kazimierz Kłodawski, działacz niepodległościowy, społeczny i krajoznawczy
04.01.1898 r.(125) ur. się Eugeniusz Guttmejer, porucznik pilot (pośmiertnie kapitan pilot) Wojska Polskiego
04.01.1888 r.(135) ur. się Tytus Wincenty Czaki, prezydent Włocławka, legionista, działacz niepodległościowy, publicysta
06.01.1883 r.(140) ur. się Janina Steinbok, nauczycielka, dyrektorka szkół średnich
08.01.1888 r.(135) ur. się Józef Chyliński, działacz cechowy, mistrz tapicerski
08.01.1983 r.(40) zm. Henryk Marian Żmijewski, kierownik Archiwum Państwowego we Włocławku
10.01.1903 r.(120) ur. się Józef Marcjan Mroziński, działacz społeczny i harcerski, uczestnik walk o niepodległość, urzędnik
11.01.1948 r.(75) ur. się Włodzimierz Tadeusz Bartoszek, nauczyciel akademicki, działacz społeczny i samorządowy
12.01.1888 r.(135) ur. się Jan Arkadiusz Roliński, prezydent miasta Włocławka
13.01.1888 r.(135) ur. się Henryk Isadowski, ksiądz, prawnik, kanonista, wykładowca
14.01.1923 r.(100) ur. się Józef Majchrzak, działacz partyjny, poseł na Sejm PRL
15.01.1943 r.(80) zm. Max Cassirer, przemysłowiec, założyciel Włocławskiej Fabryki Celulozy, działacz społeczny
16.01.1888 r.(135) ur. się Zygmunt Michał Wiśniewski, urzędnik, działacz niepodległościowy i społeczny, kolekcjoner kujawianów
17.01.1938 r.(85) ur. się Stefan Kowalski, działacz ochotniczego pożarnictwa i społeczny, kapelmistrz strażackiej orkiestry
18.01.1903 r.(120) ur. się Stanisław Tywonek, ksiądz, wychowanek, a następnie moderator Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, działacz społeczny
18.01.1908 r.(115) ur. się Kazimierz Zenon Skierski, pisarz, uczestnik powstania warszawskiego, nauczyciel w Gimnazjum Ziemi Kujawskiej we Włocławku
19.01.1893 r.(130) ur. się Franciszek Salezy Korczyński, biskup pomocniczy włocławski, redaktor „Ateneum Kapłańskiego”
19.01.1978 r.(45) w gmachu zabytkowej strażnicy przy ulicy Bohaterów Strajku 1936 (obecnie Żabia) otwarte zostało Wojewódzkie Muzeum Pożarnictwa
20.01.1903 r.(120) ur. się Józef Lisiecki, nauczyciel, organizator szkolnictwa powszechnego po wyzwoleniu, kierownik szkoły, uczestnik tajnego nauczania
20.01.1913 r.(110) ur. się Jan Centkowski, rzeźbiarz ludowy
21.01.1828 r.(195) ur. się Henryk Piotr Kossowski h. Dołęga, biskup sufragan płocki i kujawsko-kaliski, tłumacz i wydawca
22.01.1968 r.(45) zm. Wincenty Rejmer, gwardian klasztoru franciszkanów we Włocławku
22.01.2003 r.(20) zm. Kazimierz Wiśniewski, więzień polityczny, działacz NSZZ „Solidarność”, robotnik
22.01.2013 r.(10) zm. Marianna Ziomek w zakonie Donata, łączniczka w partyzantce w czasie II wojny światowej, członkini Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi, bibliotekarka w książnicy Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku
23.01.1793 r.(230) rozpoczął się dla Włocławka okres zaborów. W latach 1793-1806 miasto znajdowało się w zaborze pruskiego
23.01.1893 r.(130) ur. się Antoni Ignacy Radomski, ksiądz, sekretarz generalny katolickich stowarzyszeń młodzieży diecezji włocławskiej, patron stowarzyszenia „Spójnia” we Włocławku
24.01.1898 r.(125) ur. się Stanisław Karolak, żołnierz Legionów Polskich, członek Polskiej Organizacji Wojskowej, starosta włocławski
24.01.1903 r.(120) ur. się Antoni Pawłowski, biskup włocławski, mariolog, profesor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie oraz Uniwersytetu Warszawskiego
26.01.1943 r.(80) zm. Michał Kozal, biskup włocławski, patron miasta. Zginął w obozie koncentracyjnym w Dachau.
28.01.2008 r.(15) zm. Jan Pakulski, badacz dziejów Kujaw i Wielkopolski, profesor nauk humanistycznych, historyk
30.01.2003 r.(20) zm. Włodzimierz Mieczysław Greko, regionalista, działacz społeczny
31.01.1903 r.(120) ur. się Elżbieta Eichenwald, współwłaścicielka fabryki Bohma we Włocławku, niedoszła żona Stanisława Ignacego Witkiewicza
31.01.2013 r.(10) zm. Marek Zapędowski, muzealnik, polonista, członek Narodowej Rady Kultury, dyrektor Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, dyrektor Oficyny Wydawniczej „Lega”