STYCZEŃ

DataWydarzenia
1907r.(35) reaktywowane zostało Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie
1907r.(115) rozpoczęła działalność Drukarnia Diecezjalna, przy której trzy lata później otwarta została Księgarnia Powszechna (115) ukazał się pierwszy numer „Kroniki Diecezji Kujawsko-Kaliskiej”
1.01.1892r.(130) ur. się Jan Grzelak, major Wojska Polskiego, żołnierz I Korpusu Polskiego w Rosji, uczestnik wojny 1919-1921 i kampanii wrześniowej 1939r.
1.01.1962r.
(60) rozpoczęto budowę stopnia wodnego na Wiśle, największej zapory i hydroelektrowni na tej rzece, trwającą do 1969r. o mocy 160 MW
1.01.1977r.(45) ukazał się pierwszy numer miesięcznika „Włocławski Informator Kulturalny”
2.01.1937r.(85+) zm. Wojciech Helbich, duszpasterz robotników, kapelan szpitala, katecheta, zakonnik
2.01.1992r.(30+) zm. Zofia Michalina Wiśniewska z d. Kolasińska, łączniczka i kurierka Bojowej Organizacji Ludowej i Armii Krajowej, nauczycielka tajnego nauczania
3.01.1997r.(25+) zm. Józef Szuleta, ksiądz, biolog, prof. uniwersytecki i Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku
6.01.1882r.(140) ur. się Stanisław Smolka, oficer WP, inż. budownictwa, włocławski inicjator i główny założyciel Uzdrowiska Wieniec Zdrój
7.01.1577r.(445) do Włocławka zostało dołączone tzw. Nowe Miasto, zlokalizowane na obszarze dzisiejszych ulic: Zduńskiej, Przedmiejskiej, Piekarskiej i Królewieckiej. Darowizna biskupa Stanisława Karnkowskiego przyczyniła się do powiększenia obszaru miejskiego do 66 włók chełmińskich (tj.1108,8 ha)
8.01.1927r.(95) na mocy rozporządzenia Rady Ministrów miasto poszerzyło swoje granice zarówno z lewobrzeżnej jak i z prawobrzeżnej strony Wisły. Włocławek stał się miastem położonym po obu stronach Wisły. Obszar miasta wzrasta z 1430,1 ha do 4152,4 ha.
15.01.1882r.(140) ur. się w Świątnikach (gm. Lubraniec) Florian Witold Znaniecki, polski filozof i socjolog
16.01.1952r.(70) ur. się Kazimierz Jan Nowak, dziennikarz, działacz społeczny, polityczny i samorządowy, poseł na Sejm RP I,II i III kadencji
17.01.1922r.
(100) ur. się Franciszek Mularski, samorządowiec, założyciel i prezes Zarządu Aeroklubu Włocławskiego w latach 1959 – 1978
17.01.1967r.(55+) zm. Piotr Franciszek Tomaszewski, ksiądz, profesor Wyższego Seminarium Duchownego, działacz społeczny, żołnierz AK
18.01.1937r.(85) ur. się Elżbieta Stachurska, historyk sztuki, muzealnik, wojewódzki konserwator zabytków we Włocławku, pracownik Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków w Ministerstwie Kultury i Sztuki oraz Państwowej Służbie Ochrony Zabytków
20.01.1952r.(70) ur. się Zbigniew Władysław Stec, uznany artysta malarz tworzący wg własnego surrealistycznego stylu
26.01.1942r.(80+) zm. Walenty Wiercioch w zakonie Benedykt, delegat prowincjała franciszkanów na Królestwo Polskie, duszpasterz we Włocławku, pamiętnikarz
31.01.1917r.(105) ur. się Marcela Marianna Łaguna w zgr. Leonia, członkini Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi, mistrzyni nowicjatu, przełożona domu generalnego – w wyniku wyborów przewodniczącym Rady Miasta został Władysław Nowca
31.01.1992r.
(30+) zm. Kazimierz Józef Szulc, lekarz, uczestnik kampanii wrześniowej i walk w obronie Francji w 1940r.