„Szeptem się nie kłamie”

Piątkowe spotkanie z poezją Wiesławy Kwinto-Koczan przebiegło w lirycznym nastroju przy muzycznej interpretacji utworów poetki w wykonaniu barda Jacka Beszczyńskiego.

Współorganizatorem spotkania jest Stowarzyszenie Kultury Muzycznej MOJE NUTY z Włocławka. Wsparcie finansowe zapewnił również Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.