Tablice pamięci

Szanując dziedzictwo minionych pokoleń i dekad, dajemy wyraz naszej pamięci. Na elewacjach Filii nr 1 przy ul. Grodzkiej oraz Filii nr 7 przy ul. Kapitulnej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku pojawiły się granitowe tablice upamiętniające budowę i przekazanie obiektów jako darów Zakładów Celulozowo-Papierniczych i Cechu Rzemiosł Różnych. Na budynku przy ul. Grodzkiej tablica nigdy nie widniała, natomiast po modernizacji budynku przy ul. Kapitulnej dotychczasowa tablica znajdowała się w przedsionku do drzwi wejściowych. Zamontowane tablice widoczne od ulicy są świadectwem pamięci o budowniczych naszych bibliotek oraz znaczenia, jakie te placówki odgrywały i odgrywają w lokalnej społeczności.