Tadeusz Reichstein – noblista urodzony we Włocławku

Dziś mija 25. rocznica śmierci urodzonego we Włocławku laureata Nagrody Nobla, Honorowego Obywatela Miasta Włocławek, profesora Tadeusza Reichsteina.

Urodził się 20 lipca 1897 r. w rodzinie polskich żydów osiedlonych na Kujawach i mocno powiązanych z Kujawami i Polską. Wszystkie dzieci Reichsteinów otrzymywały polskie imiona, które nawiązywały do bohaterów narodowych. Tadeusz otrzymał imię na cześć Tadeusza Kościuszki.

Włocławek, miasto rodzinne Tadeusza Reichsteina pod koniec XIX w. było typowym polskim miastem w zaborze rosyjskim, gdzie polityka caratu sprzyjała tworzeniu się nastrojów antysemickich. W związku z tym ojciec Izrael, inżynier chemik, postanowił przenieść się z rodziną do Zurychu w Szwajcarii. Przyszły noblista miał wtedy osiem lat.

Jako nieprzeciętnie zdolny z łatwością kończył szkoły. Studiował chemię na wydziale Politechniki Federalnej w Zurychu, gdzie otrzymał tytuł doktora, a później docenta nauk technicznych.

Po studiach pracował w różnych zakładach przemysłowych w pobliżu Zurychu. Pracując w laboratorium koncernu Francka nad ustaleniem składników aromatu kawy, które miały na celu wynalezienie metody produkowania sztucznej kawy, stał się wybitnym analitykiem w zakresie chemii organicznej. Wyniki swoich prac opublikował w „Helvetica Chimica Acta”. Został zaproszony do prowadzenia wykładów na Wydziale Chemicznym Politechniki w Zurychu. Zainteresował się badaniami węgierskiego biochemika Alberta Szent-György nad witaminą C. Opracował metodę syntezy witaminy C , która umożliwiła jej produkcję na skalę przemysłową. Odkrycie to przyniosło mu wielką sławę. W lipcu 1934 r. otrzymał nominację na profesora.

Po opracowaniu syntezy witaminy C, Tadeusz Reichstein pozostał wierny badaniom biochemicznym. Próbował wyizolować i zidentyfikować czynne substancje hormonalne z nadnerczy. W 1947 roku wraz z zespołem badaczy pod kierunkiem prof. Edwarda Kendalla uzyskał hormon – cortison. Za to odkrycie wraz z zespołem profesor Tadeusz Reichstein w 1950 roku otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny.

Tadeusz Reichstein opublikował sam (lub ze współpracownikami) 729 prac naukowych, przeprowadził 150 promocji doktorskich. Wśród jego uczniów kilkunastu pochodziło z Polski. Za swoje osiągnięcia naukowe otrzymał godność doktora honoris causa dziewięciu uczelni.

Przez całe życie zawodowe wyróżniała go pracowitość, pasja i dociekliwość naukowa, skromność i niezwykła dobroczynność.

Zmarł w Bazylei 1 sierpnia 1996 roku, po rozpoczęciu setnego roku życia.