Weekend 31

„Każdy, kto jedzie do Pragi w kwietniu, maju, czerwcu, lipcu, sierpniu, grudniu…Każdy, kto zwiedza most Karola, Hradczany i plac Staromiejski…Każdy, kto wchodzi do restauracji w centrum…ROBI TO NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ.” – czytamy w pierwszych słowach… Czytaj Dalej Weekend 31