Dziedzictwo Książnicy im. Adama Mickiewicza we Włocławku

Do biblioteki trafiła właśnie książka z 1934 roku, sygnowana pieczęcią samorządowej Książnicy im. Adama Mickiewicza we Włocławku, opatrzona numerem inwentarzowym 5520. Biblioteka ta została powołana w 1930 roku i mieściła się w nowo wybudowanym gmachu… Czytaj Dalej Dziedzictwo Książnicy im. Adama Mickiewicza we Włocławku