Prasomaniak – A jak „Ateneum Kapłańskie”

„Ateneum Kapłańskie” to pismo teologiczno-naukowe, wydawane we Włocławku. Zostało założone jeszcze w okresie zaborów, w 1909 r. przez ks. Idziego Radziszewskiego. Od początku swego istnienia było ściśle związane ze środowiskiem włocławskiego Wyższego Seminarium Duchownego. Redagowanie… Czytaj Dalej Prasomaniak – A jak „Ateneum Kapłańskie”