Warsztaty profilaktyczno-edukacyjne

Warsztaty profilaktyczno-edukacyjne dla młodzieży „Hip-Hop Druga Szansa” w Filii nr 11 poprowadził Przemysław Kaca-autor książki „Hip- hop jako narzędzie resocjalizacji młodzieży”, któremu towarzyszył muzyk- EndRiu. Uczestnicy rozmawiali m.in. o znaczeniu pasji w życiu człowieka, a także zagrożeniach i problemach, z jakimi młodzi ludzie mogą zmagać się w dzisiejszym świecie.

Warsztaty zostały zrealizowane w ramach projektu „Czas na nasz wolny czas… z książką i biblioteką” finansowanego przez Urząd Miasta Włocławek.