Wirtualny Arentowicz

Dziś mija 68. rocznica śmierci naszego patrona Zdzisława Arentowicza. Postanowiliśmy utrwalić naszą pamięć o Nim nowym projektem z wykorzystaniem wirtualnego awatara, do tworzenia którego posłużyły zdjęcia archiwalne. Inicjatywa ta służyć będzie realizacji bibliotecznych przedsięwzięć o charakterze informacyjnym, promocyjnym i edukacyjnym. Uatrakcyjni regionalne lekcje biblioteczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a w przyszłości może przybrać formę wirtualnych quizów, a nawet gier komputerowych w technologii VR.