WRZESIEŃ

DataWydarzenia
1937r.(85) ukazała się największa praca historyczna Zdzisława Arentowicza – monografia „Włocławek”
1907r.(115) zaczęło ukazywać się pismo konspiracyjne „Pobudka” z podtytułem „Miesięcznik Młodzieży Narodowej”, wydawany przez uczniów Szkoły Handlowej. Redaktorem naczelnym był Czesław Rokicki przewodniczący Organizacji Młodzieży Narodowej, a od jesieni 1908 r. do czerwca 1910 r. funkcję przewodniczącego pełnił Zdzisław Arentowicz
1907r.(115) założone zostało Muzeum Diecezjalne, którego kustoszem został ks. Władysław Górzyński
1.09.1902r.
(120) ur. się Zbigniew Borowy, płk pożarnictwa, obrońca Warszawy w 1939r., komendant Powstańczej Warszawskiej Straży Pożarnej, kawaler Krzyża Orderu „Virtuti Militari” (105) otwarte zostało Gimnazjum Męskie Gminy Żydowskiej
1.09.1942r.(80+) zm. Feliksa Dowmont z d. Szumańska, radna miasta Włocławek, działaczka społeczna, zaangażowana w pracę na rzecz dzieci z biednych rodzin, prowadziła kursy dla analfabetów, pracowała społecznie we włocławskim szpitalu dla rannych w latach 1914 – 1915, oraz w Pogotowiu Wojennym w czasie Bitwy 1920r.
1.09.1947r.(75) przy Kujawskich Zakładach Koncentratów Spożywczych uruchomiono 3-letnią Zasadniczą Szkołę Zawodową
1.09.1962r.(60) w gmachu przy ul. Łęgskiej 26, nastąpiła inauguracja zajęć powołanego do życia Studium Nauczycielskiego
2.09.1892r.
(130) ur. się Stefan Petrykowski, ksiądz, wychowanek włocławskiego seminarium duchownego, działacz społeczny i polityczny, pierwszy założyciel Chrześcijańskich Związków Zawodowych we Włocławku, więzień i ofiara niemieckich obozów koncentracyjnych
2.09.1957r.(65+) zm. Zygmunt Forbert, inżynier elektryk, dyrektor Kujawskiej Elektrowni Okręgowej we Włocławku, publicysta, społecznik, porucznik Wojska Polskiego, powstaniec warszawski 1944r.
5.09.1897r.(125) ur. się Franciszek Beciński, kowal, poeta samouk, uczestnik wojny 1920 r., autor licznych zbiorów wierszy ukazujących piękno ziemi kujawskiej. W latach 1927 -1939 współpracował z „Dziennikiem Kujawskim” i „Piastem”
6.09.1882r.(140) ur. się Józef Matraś, wieloletni pedagog w Państwowym Gimnazjum Męskim i Liceum Ziemi Kujawskiej we Włocławku, zamordowany w obozie Mauthausen – Gusen
10.09.1887r.(135) ur. się Wacław Kneblewski, ksiądz, redaktor „Słowa Kujawskiego”, publicysta, podróżnik, ofiara niemieckich represji w czasie II wojny światowej
11.09.1942r.(80+) zm. ks. Marian Nassalski, prałat papieski, prawnik, wykładowca w Seminarium Duchownym we Włocławku, działacz niepodległościowy, redaktor czasopisma „Homiletyka” i „Przewodnik Społeczny”
12.09.1962r.(60+) zm. Ignacy Rudziński, ksiądz, profesor Włocławskiego Seminarium Duchownego
13.09.2002r.(20+) zm. Kazimierz Tadeusz Zieliński, oficer straży pożarnych w Komendzie Wojewódzkiej SP w Katowicach i we Włocławku
13.09.1942r.(80+) zm. Ludwik Mieczysław Zawadzki, proboszcz parafii w Dąbiu Kujawskim, więzień obozu w Dachau
14.09.1947r.
(75) ur. się Jerzy Popiełuszko, kapelan „Solidarności”, błogosławiony męczennik Kościoła katolickiego, zamordowany przez SB, ciało utopiono na włocławskiej tamie, patron szpitala włocławskiego
14.09.1937r.(85) Marszałek Edward Śmigły-Rydz otrzymał tytuł Honorowego Obywatela miasta Włocławka
18.09.1902r.(120) ur. się Michał Leonard Nawrocki, pracownik samorządowy, działacz społeczny i harcerski
19.09.1912r.(110) ur. się Wacław Stefan Szubert, ekonomista, prawnik, wykładowca uniwersytecki, doktor honoris causa uniwersytetów: Warszawskiego, Bordeaux, Jagielońskiego, Łódzkiego. Współtwórca pierwszego polskiego „Kodeksu pracy” (wyd. 1974r.). Autor ok. 300 publikacji i książek na temat prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
20.09.1857r.

(165) ur. się Aleksandra Aspis z domu Hecker, nauczycielka i dyrektorka szkoły we Włocławku, działaczka kultury
20.09.1957r.(65) „Dzielnica Starego Miasta” tzw. Zespół Staromiejski, wpisana została do rejestru zabytków
21.09.1967r.(55+) zm. Jan Kobierski, ksiądz, redaktor kościelnych czasopism włocławskich, proboszcz
21.09.1987r.(35+) zm. Aleksander Stpiczyński, uczestnik walk 1919 r. i II wojny światowej. Autor książki „Wbrew wyrokowi losu” (Warszawa1981)
21.09.1997r.(25+) zm. Helena Stanny z d. Pyrzyńska, nauczycielka tajnego nauczania, konspiratorka cywilnych struktur Polskiego państwa Podziemnego we Włocławku
22.09.1902r.(270) ur. się Kazimierz Domaradzki, podoficer zawodowy 14. pp, żołnierz Bojowej Organizacji Ludowej, członek komendy Obwodu AK Włocławek, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, represjonowany w PRL
23.09.1967r.(55+) zm. Jerzy Teodorowicz, artysta malarz
24.09.1902r.(120+) zm. Franciszek Salezy (Salomon) Lewental, wydawca i księgarz, działacz społeczny
25.09.1887r.(135) ur. się Józef Florczak, wychowanek Seminarium Duchownego we Włocławku, profesor Akademii Duchownej w Petersburgu i Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie, pracownik Roty Rzymskiej, prałat kapituły katedralnej we Włocławku
25.09.1937r.(85) oficjalnie oddano do użytku most żelazny przez Wisłę, któremu nadano imię marszałka Edwarda Śmigłego – Rydza. Uroczystość tę połączono z uroczystością nadaniem honorowego obywatelstwa miasta marszałkowi
26.09.1907r. (115) ur. się Samuel Augsburg, papiernik, założyciel i pierwszy komendant OSP we włocławskiej Fabryce Papieru i Celulozy Steinhagen i Seanger S.A. przy ul. Łęgskiej, działacz społeczny
26.09.1957r. (65+) zm. Stanisław Teodoryk Szelągowski w zak. Ludwik, gwardian klasztoru w Bieczu i Włocławku, franciszkanin
26.09.1962r.(60+) zm. Józef Lisiecki, nauczyciel, uczestnik tajnego nauczania, organizator szkolnictwa powszechnego po wyzwoleniu
27.09.1942r.(80+) zm. Bronisław Jerzy Kostkowski, alumn Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, więzień obozu koncentracyjnego, męczennik, błogosławiony przez Jana Pawła II w grupie 108 polskich Męczenników
30.09.1922r.(100) według Powszechnego Spisu Ludności RP miasto liczyło 40 182 osoby w tym 9523 osoby to ludność żydowska, co stanowiło 23,7 % ogółu mieszkańców