WRZESIEŃ

DataWydarzenie
01.09.2003 r.(20) zm. Stanisław Pokorowski, kupiec, żołnierz Armii Krajowej, współorganizator powojennego handlu włocławskiego, społecznik
02.09.1963 r.(60) Technikum Budowlane inaugurowało pierwszy rok szkolny w budynku przy ul. Warszawskiej 6
03.09.1698 r.(325) ur. się Adam Stanisław Grabowski h. Zbiświcz, biskup chełmiński, kujawsko-pomorski i warmiński, polityk i dyplomata
03.09.1933 r.(90) ur. się Jacek Staszewski, członek Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, profesor zwyczajny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
04.09.1913 r.(110) ur. się Michał Poradowski pseud. Benedykt, ksiądz, teolog, socjolog i publicysta
04.09.2008 r.(15) zm. Stefan Cackowski, historyk, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, działacz Włocławskiego Towarzystwa Naukowego
07.09.1968 r.(55) zm. Antoni Borowski, rektor Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela we Włocławku
11.09.1948 r.(75) w Szpetalu Dolnym został oddany do użytku nowy gmach szkoły podstawowej
12.09.1898 r.(125) ur. się Helena Aldona Kuczyńska z d. Genjusz, artystka malarka, pedagog, urzędnik
12.09.1958 r.(65) zm. Szczęsny (Feliks) Konstanty Starkiewicz, ksiądz, działacz ludowy, poseł na Sejm RP
13.09.1933 r.(90) ur. się Romualda Hankowska z d. Pająk, historyczka sztuki, muzealniczka, działaczka kultury, kierowniczka Muzeum Kujawskiego i kierowniczka działu sztuki w muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej
13.09.2018 r.(5) „Radio Kujawy” rozpoczęło nadawanie
14.09.1918 r.(105) ur. się Ludmiła Laszenko-Pławska, artystka plastyk, przewodniczka turystyczna, członkini Armii Krajowej
17.09.1838 r.(185) zm. Józef Różycki, ksiądz, członek Zgromadzenia Księży Misjonarzy, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku, opiekun ubogich
17.09.1903 r.(120) ur. się Eugeniusz Krzemiński, działacz społeczno-polityczny Stronnictwa Narodowego, żołnierz Narodowej Organizacji Wojskowej
18.09.1898 r.(125) ur. się Maria Adamina Tucholska (Tucho) w zgromadzeniu Maria, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi, katechetka
18.09.1953 r.(70) zm. Józefa Seipp (Sejpp), siostra Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia (szarytka), wieloletnia przełożona domu zakonnego w szpitalu włocławskim, pielęgniarka
18.09.1958 r.(65) powstała piekarnia mechaniczna PSS przy ul. Kruszyńskiej
18.09.2013 r.(10) zm. Marcel Reich-Ranicki, urzędnik warszawskiej Rady Żydowskiej (Judenratu), funkcjonariusz wywiadu PRL, krytyk literacki, pisarz
19.09.1913 r.(110) ur. się Włodzimierz Witold Pomirski, inżynier, żołnierz Tajnej Armii Polskiej, Armii Krajowej, dowódca III i IV Grupy Operacyjnej Narodowych Sił Zbrojnych
19.09.1933 r.(90) zm. Aleksandra Aspis z d. Hecker, pedagog, działaczka kulturalna, założycielka i kierowniczka Szkoły Żeńskiej
19.09.1978 r.(50) zm. Janina Matulka, siostra Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, długoletnia wychowawczyni Domu Sierot „Opatrzność”, nauczycielka tajnego nauczania, członkini konspiracyjna ugrupowań obozu narodowego we Włocławku
22.09.1763 r.(260) zm. Antoni Sebastian Dembowski, biskup płocki, kujawski
22.09.1933 r.(90) ur. się Zdzisław Bogdan Janiszewski, dowódca 3 Pułku Pontonowego we Włocławku, szef Oddziału Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych MON, szef Wojewódzkiego Inspektoratu Obrony Cywilnej we Włocławku
23.09.1983 r.(40) zm. Henryka Królikowska, kierowniczka Muzeum Ziemi Kujawskiej we Włocławku, malarka, pedagog
25.09.1893 r.(130) ur. się Michał Kozal, sufragan włocławski, patron Włocławka, błogosławiony
25.09.1918 r.(105) ur. się Włodzimierz Kołaczkowski, działacz harcerski i Szarych Szeregów, twórca amatorskiego teatru kukiełkowego, świecki zakonnik franciszkański
25.09.2013 r.(10) zm. Maria Witolda Wojdyło (Wojdyłło, Wojdyła) w zgromadzeniu Amata, członkini Zgromadzenia Sióstr Pracy od Niepokalanej Maryi, katechetka, działaczka charytatywna, opiekunka ociemniałych
26.09.1993 r.(20) zm. Stanisław Marian Białkowski, komendant powiatowy i rejonowy Straży Pożarnych we Włocławku, działacz ochotniczego pożarnictwa
30.09.1928 r.(95) zm. Stanisław Witold Noakowski, architekt, rysownik, malarz, historyk architektury, literat, pedagog
30.09.1938 r.(85) zm. Wojciech (Stanisław) Owczarek, biskup pomocniczy włocławski, założyciel Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi