Wspominamy

W tym roku pożegnaliśmy Mariana Kustrę, urodzonego we Włocławku, poetę, prozaika i eseistę, animatora kultury, działacza społecznego w dziedzinie resocjalizacji przez kulturę i sztukę.

Debiutował w prasie lokalnej, publikował w prasie ogólnopolskiej oraz występował w miejscowym radiu i telewizji. Był współtwórcą Stowarzyszenia Pisarzy Kujaw oraz Ziemi Dobrzyńskiej. Przez kilka lat pełnił w nim stanowisko sekretarza. Współzałożyciel i redaktor naczelny pierwszego we Włocławku i na Kujawach Dwumiesięcznika Literacko-Społecznego „Awers”. W roku 1998 został pierwszym prezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Literatów z siedzibą we Włocławku. Współpracował z Więzięnną Grupą Poetycką „Bartnicka 10”.

Jest autorem kilkunastu tomików poezji. Pierwszy pt. „Szaleju się najadłem” wydał w 1996 r. Wraz z Jarosławem Wojciechowskim napisał, wydaną w 2010, powieść „Łzy”.

Zmarł 25 sierpnia 2021 r.

 

Czarno- biała wersja zdjęcia Mariana Jana Kustry udostępnionego na licencji: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported. Autor zdjęcia: Sylwester Kurowski. Źródło: Wikipedia.