WYDARZENIA ROCZNE

Data Wydarzenia
1186r. (około) (835+) zm. Leszek Bolesławiec, książę mazowiecki i kujawski
1196r. (825+) zm. Piotr Stary Wszeborzyc, kasztelan kruszwicki, wojewoda kujawski
1311r. (710) książę Władysław Łokietek i wielki mistrz krzyżacki Karol z Trewiru spotykają się we Włocławku, aby rozstrzygnąć sprawę własności niektórych ziem
1416r. (605+) zm. Jan Kaldeborn (Kaldenborn), biskup tytularny tauryski, sufragan włocławski
1416r. (605+) zm. Stefan ze Lwowa, biskup chełmski, sufragan włocławski
1426r. (595) w podróży na Kujawy miasto wizytuje Władysław Jagiełło, Król Polski, Wielki Książę Litewski
1496r. (525) ur. się Andrzej Zebrzydowski, biskup kamieniecki, chełmski, włocławski i krakowski
1521r. (500) przy katedrze wybudowano kapitularz, którego druga sala służyła do przechowywania archiwum i biblioteki
1546r.
(475) ur. się Hieronim Rozrażewski (Rozdrażewski) h. Doliwa, biskup włocławski
1556r. (465) przy ul. Witalisa działał pierwszy browar we Włocławku – wójtowski
1576r. (445) wiosną w mieście przebywał Stefan Batory, Król Polski
1581r. (440) biskup Hieronim Rozrażewski nadał przywilej dla cechu kuśnierskiego
1596r. (425) rozpoczął działalność Bank Pobożny, jedna z pierwszych tego typu instytucji na ziemiach polskich, która uległa likwidacji w 1600r.
po 1686r. (335+) zm. Tomasz Korzeniowski, pisarz miejski, ławnik
1691r. (330) włocławskie seminarium prowadzą księża z zakonu bartolomitów
1806r. (215) przez osiem kolejnych lat Włocławek znajduje się w granicach Księstwa Warszawskiego, administracyjnie związany z departamentem bydgoskim
1816r. (205) Ferdynand Gotlib i Ludwig Wilhelm Bohm zakładają fabrykę cykorii. Jest ona jedyną tego rodzaju fabryką w Królestwie Polskim. Roczna produkcja wynosi 15 tys. pudów tj. 240 ton
1851r. (170) oddano do użytku gmach władz powiatowych przy ul. Nowej 17 (obecnie 3 Maja 17), który współcześnie należy do Państwowej Uczelni Zawodowej
1856r. (165) Izabela Zbiegniewska otwiera prywatny zakład wychowawczy. Pensja uległa likwidacji w 1876 r.
1876r. (145) Aleksandra Aspisowa otwiera czteroklasową żeńską pensje przy dzisiejszej ul. Kościuszki 5. W roku 1910, szkoła posiada już 7 klas a u progu niepodległości staje się 8 klasowym gimnazjum realnym. W czerwcu 1920r. piętnaście maturzystek otrzymało pierwsze w szkołach żeńskich Włocławska świadectwa dojrzałości. Szkołę zlikwidowano na przełomie 1930/1931 r.
1881r. (140) założony zostaje Cmentarz Komunalny jako wspólna nekropolia dla wszystkich wyznań chrześcijańskich
1886r. (135) z inicjatywy Bolesłwa Domaszewskigo i Jerzego Bojańczyka powstaje Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie, członkiem honorowym został Henryk Sienkiewicz
1906r.

(115) powstała Biblioteka i Czytelnia im. Adama Mickiewicza we Włocławku jednym z założycieli był Jan Kochanowicz wspólnie z żoną Adelą (115) powstała fabryka wyrobów smołowych L. Dystylera
1911r,(110) powstał klub sportowy „Cuiawia”, później „Kujawiak”
1911r. (110) na terenie Szkoły Handlowej z inicjatywy Edwarda Wojciechowskiego i Zygmunta Orłowskiego powstaje pierwsza drużyna harcerska im. Kazimierza Pułaskiego
1911r.(110) staraniem Władysławy i Józefa Karasińskich, Kujawskie Towarzystwo Krajoznawcze wydało pierwszy przewodnik po Włocławku pt. „Ilustrowany przewodnik po Włocławku z planem miasta” – zawierał 39 s. i 13 ilustracji
1911r.(110) w stoczni inż. Aleksandra Paruszewskiego mieszczącej się w Szpetalu Górnym w rejonie dzisiejszej ul. Cysterskiej, zbudowano towarowo — pasażerski parowiec o nazwie „Krater” dla towarzystwa żeglugowego o tej samej nazwie. Rozmiary statku (73 metry długości, 6 metrów szerokości, napęd: maszyna parowa 75 KM)
1916r. (105) z inicjatywy PPS-Lewicy oraz SDKPiL zorganizowano Związki Zawodowe: Dozorców Domowych, Metalowców, Robotników Przemysłu Skórzanego
1921r. (100) Włocławek zajmuje powierzchnię 1430,1 ha, zamieszkuje go 40182 mieszkańców
1921r.(100) ur. się Mira Izbicka, pionierka Ha-Szomer – ha-Vair, żołnierka Żydowskiej Organizacji Bojowej i uczestniczka powstania w getcie warszawskim
1926r.(95) na terenie miasta istnieje jedenaście komórek Komunistycznej Partii Polski
1926r.(95) powstała fabryka mebli giętych „Polars” i wytwórnia cukierków
1931r.(90) „Płowce: kronika dramatyczna w czterech aktach” Zdzisława Arentowicza, ukazała się drukiem
1931r.(90) służbę zdrowia w mieście stanowi zespół złożony z 30 lekarzy, 17 dentystów, 8 felczerów, 3 lekarzy weterynarii i 38 akuszerek. W mieście działają dwa szpitale, cztery ambulatoria i dwa zakłady terapii fizykalnej
1931r. (90) największe we Włocławku Biuro Prasowe Markowskiego rozprowadziło w ciągu roku następującą ilość tytułów czasopisma: „Ilustrowany Kurier Polski” – 300 egz., „Ekspres Ilustrowany” – 100 egz., „IKC” – 50 egz., „Kurier Poranny” i „Dzień Dobry” – po 60 egz., „Ekspres Poranny” i „Gazeta Warszawska” – po 30 egz.,”Rzeczpospolita” – 3 egz.
1931r. (90) w fabryce „Celuloza” robotnicy domagają się 8 godzinnego dnia pracy i regulacji finansowych oraz zniesienia tzw. tabeli kar
1936r. (85) miasto uzyskuje nowy gmach poczty przy ul. Warszawskiej
1941r.(80+) zm. Stanisław Boryssowicz, prezydent miasta Włocławka
1941r. (80) ukazało się regionalne pismo „Piorun”
1946r. (75) po pierwszym roku wyzwolenia i odbudowy miasta, liczba ludności wzrosła do 48 126 osób, z 36 000 (szacunkowe dane z dnia 20 I 1945r.). Poziom zaludnienia z 1939r. tj. 68 347 osób, miasto osiągnęło dopiero w 1966r.
1951r. (70) jako pierwodruk w odcinkach, ukazała się książka Igora Newerlego „Pamiątka z Celulozy” (akcja książki dzieje się we włocławskiej fabryce papieru) w czasopiśmie „Twórczość” 1951 nr 10 – 12; 1952 nr 1 – 5
1961r. (60) rozpoczęło działalność Włocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego oraz Miejska Dyrekcja Budowy Osiedli Robotniczych
1966r. (55) powstała najmłodsza części miasta Włocławka tzw. Zachód Przemysłowy. Powstał z przekształcenia terenów wiejskich w strefę przemysłową w konsekwencji decyzji o zlokalizowaniu tu Zakładów Azotowych Włocławek (obecnie Anwil S.A.)
1971r. (50) uruchomiono nowoczesną Fabrykę Lin i Drutu „Drumet”
1976r. (45) powołano Dobrzyńsko-Kujawskie Towarzystwo Kulturalne
2011r. (10) oddano do użytku Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości