WYDARZENIA ROCZNE

1187r.(835+) zm. Onold (Onolf), biskup kruszwicki i kujawski, pochowany we Włocławku
1217r.(805+) zm. Krystyn, wojewoda kujawski i mazowiecki
1224-1232r.(790) Krzesław Krystynowic Łabędź, sprawuje urząd wojewody kujawskiego
1247-1287r.(735) Wilk z Izbicy, Adwaniec, pełnił funkcje podczaszego, podkomorzego łęczyckiego, wojewody kujawskiego i brzeskiego
1257r.(765) pojawia się wzmianka o Wojciechu ostatnim kasztelanie włocławskim
1267r.(755+) zm. Mikołaj z Kujaw pierwszy lekarz kapituły katedralnej we Włocławku
1277r.(745) pojawia się wzmianka o najstarszym młynie Łęg, należącym do domeny biskupiej
1327r.(695) książę Władysław Łokietek podpisał z Krzyżakami we Włocławku pięcioletni rozejm
1392r.(630) miasto znalazło się pod władzą Krzyżaków (na 13 lat)
1422r.(600) pierwszym znanym burmistrzem Włocławka był Jakub Miętus
1472r.(550) ur. się Jan Karnkowski, biskup kujawski
1532r.(490) przywilej Zygmunta I Starego dla mieszczan włocławskich zwalniał z niektórych opłat celnych
1547r.(475) uruchomiona została w mieście apteka
1552r.(470) król Zygmunt August gościł w mieście
1577r.(445) na własność miasta przeszły wodociągi, będące dotąd w posiadaniu biskupów
1577r. (445) powstało Bractwo Strzeleckie i cech rybaków
1577r.(445) biskup Stanisław Karnkowski zezwolił na wybudowanie przez mieszczan cegielni
1582r.(440) powstała pierwsza instytucja finansowa, kapitał bankowy wynosi 570 zł. Pożyczki udzielane były mieszczanom
1597r.(425) biskup Hieronim Rozdrażewski nakazał magistratowi przywieźć 10 łodzi kamieni na wybrukowanie ulic. Polecenie to było karą za przekroczenie biskupiego zakazu z 1591r. zabraniające otwarcia karczmy z wyszynkiem i muzyką po zachodzie słońca
1602r.(420) ur. się Jan Gębicki h. Nałęcz, biskup kujawsko-pomorski
1642r.(380) w Krakowie wydrukowane zostało dzieło kanonika Stefana Damalewicza pt. „Vitae Vladislaviensium Episcoporum”. Jest to najstarsze drukowane dzieło historyczne traktujące w całości o Włocławku
1652r.(370) z Włocławka do Nieszawy przeniesiono komorę celną
1787r.(235) rozpoczęła działalność komisja dobrego porządku, powołana do kontroli finansów i wydawania przepisów dotyczących ustroju i administracji miasta. Komisja znosiła dawne podatki pobierane przez cechy
1802r.(220) Rudolf Mann założył fabrykę cykorii
1817r.(205) Julian Ursyn Niemcewicz, sekretarz stanu Królestwa Kongresowego, wizytował szkołę oo reformatów i wyraził uznanie za poziom nauczania
1822r.(200) powstała Miejska Szkoła Dokształcająca
1842r.(180) ur. się Bogumił Aspis, ps. Jakub Szatan, Teofil Tarcz, Pół-Azjata, nauczyciel we włocławskiej Szkole Realnej i średniej szkole żeńskiej, poeta, dramatopisarz i publicysta epoki pozytywizmu
1842r. (180) Kazimierz Bojańczyk przy ul. Łęgskiej założył pierwszy browar, w którym stosował przemysłowe metody produkcji
1847r.(175) założono resursę obywatelską, chrześcijańską pod nazwą „Concordia”. Dysponowała ona zbiorem ok. 1000 pozycji książek polskich
1847r.(175) obok fabryki Bohma powstała pierwsza studnia artezyjska
1847r.(175) Komisja Rządowa przyjęła ukończoną budowę bulwarów
1847r.(175) powstał zakład drukarski Teodora Bucholza, drukarza z Niemiec
1862r.(160) do miasta przyłączone zostały tereny przylegające do linii kolejowej. Obszar miasta wzrósł do 1430,1 ha
1867r.(155) Wilhelm Haack założył na Zazamczu pierwszą fabrykę maszyn rolniczych
1872r.(150) w mieście nastąpiła wymiana drewnianych rur wodociągowych na żelazne i likwidacja drewnianych studzien
1872r.(150) do użytku publicznego oddana została studnia artezyjska
1882r.(140+) zm. Teodor Gustaw Buchholtz, drukarz, założyciel pierwszej stałej drukarni we Włocławku w 1847, która działała prawdopodobnie do roku 1881
1887r.(135) ur. się Ferdynand Adolf Pal (Pahl), pionier przemysłu chemicznego w Polsce
1892r.(130+) zm. Leopold Czamański (Icek Lamel), przemysłowiec i kupiec. Przyczynił się do rozwoju Fabryki Fajansu w latach 90. XIX w. w czasie kryzysu gospodarczego
1897r.(125) przy obecnej ul. Toruńskiej, oddano do użytku rzeźnię miejską
1907r.(115) dekretem papieża Piusa X katedra otrzymała miano bazyliki mniejszej
1912r.(110) rozpoczęła produkcję, pierwsza w zaborze rosyjskim, fabryka kalek i taśm do maszyn, założona przez Romana i Władysława Brechtów
1922r.(100) w ramach walki o podwyżkę płac, robotnicy fabryki Fajansu podjęli strajk
1922r.(100) na przedmieściach Włocławka, Bularce, rozpoczęto budowę kościoła pw. św. Stanisława BM, która została wyłoniona z parafii św. Jana we Włocławku. Potrzebne fundusze przekazał włocławski przemysłowiec Leon Bojańczyk oraz inni mieszkańcy Włocławka i okolic
1922r.(100) zawiązała się spółka akcyjna produkująca nawozy fosforowe
1922r.(100) powstała fabryka gwoździ i drutu „Clavus”
1927r.(95) jest to przypuszczalna data urodzin Stanisława Zagajewskiego, artysty rzeźbiarza, samouka, zaliczanego do artystów sztuki prymitywnej z nurtu Art Brut
1927r.(95) mocą rozporządzenia Rady Ministrów miasto uzyskało poszerzenie granic. Z lewobrzeżnej strony Wisły dochodzą wsie: Papieżka, Łęg-majorat, Krzywe Błoto, Ruda, część gruntów wsi Rybnica i Łęg, Zazamcze. osady młynarskie: Łęg, Papieżka, Kapitułka, Święch, Słodowo, folwark rządowy Łeg, folwark Lisek, osada czynszowa Krzywe Błota oraz część lasów państwowych. Z prawobrzeżnej strony Wisły – wsie: Grodzie, Zofijka, Walewskie, Szpetal Dolny, Ignachowo, Suszyce i Szpetal Górny
1932r.(90) powstał „Tygodnik Polski”, czasopismo poświęcone sprawom religijnym, oświatowym i społecznym, organ kurii diecezjalnej
1932r.(90) oddano do użytku most przy ul. Kilińskiego, którego budowę rozpoczęto w 1926r.
1932r.(90) w celu ograniczenia wpływów lewicowych w środowisku robotniczym zlikwidowano spółdzielnię „Praca”
1952r.(70) ukazało się pierwsze wydanie książki „Pamiątka z Celulozy” Igora Newerlego, której akcja dzieje się we włocławskiej fabryce papieru
1952r.(70) na początku roku uruchomiono ośrodek lecznictwa pracowniczego przy Kujawskich Zakładach Maszyn Rolniczych, Miejską Stację Sanitarno – Epidemiologiczną oraz Przychodnię Rejonową przy ul. Przedmiejskiej
1957r.(65) Włocławek gościł uczestników III Międzynarodowych Igrzysk Młodzieży Wiejskiej z: Bułgarii, Czechosłowacji, NRD, Rumunii, Węgier, ZSRR i Polski. Miasto dysponowało rozbudowanym stadionem KS „Kujawiak”
1967r.(55) utworzono rezerwat florystyczny Kulin na prawobrzeżu Wisły
1972r.(50) do użytku oddany został hotel „Kujawy”