WYDARZENIA ROCZNE

DataWydarzenie
1003 r. (1023) Bolesław Chrobry powołał do życia biskupstwo włocławskie z siedzibą w Kruszwicy
1123 r.(900) siedzibę biskupstwa przeniesiono z Kruszwicy do Włocławka. Włocławek w tym czasie posiadał drewniany kościół katedralny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, usytuowany nad Wisłą w pobliżu zamku
1258 r.(765) zm. Bogusza z Lubania, Mazowsza, wojewoda mazowiecki, czerski, łęczycki, kasztelan krakowski, spicymierski, dobrzyński, kruszwicki, fundator opactwa cysterskiego w Szpetalu
1343 r.(680) na mocy pokoju kaliskiego pomiędzy królem Kazimierzem Wielkim i wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego Ludolfem Koenigiem von Weizenem Włocławek wrócił w granice Królestwa Polskiego
1413 r.(610) ur. się Jakub Sienna (Sienieński) h. Dębno, sekretarz króla Kazimierza Jagiellończyka, biskup kujawski i gnieźnieński
1483 r.(540) w okresie od września do listopada w mieście panowała zaraza, która spowodowała ogromne spustoszenia wśród ludności. Życie straciło 3/4 mieszkańców miasta
1493 r.(530) w katedrze umieszczony został nagrobek, wykonany przez Wita Stwosza dla biskupa Piotra z Bnina. Fundatorem nagrobka był Filip Kallimach
1538 r.(485) ukończono budowę, murowanego, późnogotyckiego kościoła pw. św. Jana Chrzciciela
1543 r.(480) ur. się Piotr Tylicki h. Lubicz, biskup chełmiński, warmiński, kujawsko-pomorski i krakowski, podkanclerzy koronny
1548 r.(475) ur. się Wojciech Baranowski h. Jastrzębiec, biskup przemyski, płocki, kujawsko-pomorski, arcybiskup gnieźnieński i prymas Królestwa Polskiego
1553 r.(470) ur. się Maciej Pstrokoński h. Poraj z Burzenina, biskup przemyski i włocławski
1553 r.(470) w mieście działa ośmiu wytwórców oleju, dziesięciu kupców zbożowych, dwóch handlarzy win i dwóch aptekarzy
1558 r.(465) Włocławek uzyskał przywilej od króla Zygmunta Augusta, rozszerzający zakres ulg nadanych w roku 1532 przez króla Zygmunta Starego
1563 r.(460) zm. Florian z Gniewkowa, wikariusz i wicekustosz kolegium wikariuszy we Włocławku, pierwszy znany skryptor włocławski
1568 r.(455) odbył się synod diecezjalny, na którym uchwalono powołanie seminarium duchownego. Postanowienie zostało zrealizowane rok później
1583 r.(440) w mieście wybuchł pożar, który strawił 64 domy z 217 jakie liczyło miasto
1593 r.(430) król Zygmunt III Waza gościł we Włocławku
1593 r.(430) zm. Stanisław Sokołowski (Socolovius), kanonik włocławski, warszawski i krakowski, profesor Akademii Krakowskiej, teolog, kaznodzieja i spowiednik królewski, kapelan wojskowy, dyplomata i pisarz polemiczny
1598 r.(425) miasto było prężnym ośrodkiem gospodarczym. Liczyło około 2000 mieszkańców, 245 domów, 27 spichrzy (w tym 12 murowanych) oraz 5 młynów. Żyło 12 kupców posiadających 19 statków i łodzi. Nad porządkiem i bezpieczeństwem czuwała specjalna straż tzw. dekurioni
1608 r.(415) zm. Florian (Florek) Materka, introligator
1638 r.(385) ur. się Stanisław Kazimierz Dąmbski h. Godziemba, hrabia, biskup chełmski, płocki, kujawsko-pomorski, polityk
1668 r.(355) ur. się Konstanty Felicjan Szaniawski h. Junosza, biskip kujawski i krakowski, polityk
1758 r.(265) ur. się Mateusz Gładyszewski, deputowany na sejm, ławnik i radny miejski, kupiec zbożowy
1773 r.(250) ur. się Józef Szczepan Koźmian h. Nałęcz, biskup kujawsko-kaliski
1778 r.(245) ur. się Antoni Melchior Fijałkowski, członek kapituły włocławskiej, sufragan płocki, arcybiskup warszawski
1793 r.(230) Włocławek został objęty granicą zaboru pruskiego. Rząd pruski przeprowadził konfiskatę dóbr biskupich, zwiększając obszar miasta
1813 r.(210) pierwszy wyodrębniony cmentarz powstał przy obecnym Placu Zielonego Rynku. Wcześniej pochówki zmarłych odbywały się na cmentarzach przy kościołach św. Jana, św. Witalisa i przy klasztorze reformatów. Cmentarz ten został zlikwidowany w 1927 roku.
1818 r.(205) geometra Wańkowski opracował plan regulacyjny Włocławka
1818 r.(205) wyznaczony został teren zamknięty dla ludności żydowskiej tzw. rewir żydowski ograniczony ulicami 3 Maja, Brzeską, Żabią i Cyganką
1818 r.(205) powstała Gmina Ewangelicko – Augsburska, na prośbę której, przekazany został w użytkowanie kościół św. Wojciecha
1818 r.(205) Włocławek liczył 345 zabudowań mieszkalnych, w tym 44 murowane, z czego własność kościoła stanowiły 33 budynki, 5 świątyń oraz 21 spichrzy, w tym 4 murowane
1818 r.(205) ur. się Franciszek Tournelle, architekt, zaprojektował między innymi we Włocławku: Wielką Synagogę, dzwonnicę na rogu ul. Brzeskiej i Tumskiej, spichrz przy Bulwarach 6 oraz kościół ewangelicko-augsburski
1823 r.(200) wytyczono ulicę Nową, nazwaną później Szeroką a obecnie 3 Maja
1823 r.(200) podjęto decyzję o budowie szpitala św. Antoniego, przy obecnej ulicy prymasa Stefana Wyszyńskiego
1823 r.(200) we Włocławku gościł car Aleksander I
1823 r.(200) w mieście działał cech rymarski
1833 r.(190) ur. się Michalina Wojniewicz, założycielka krawieckiej „Firmy Wojniewicz” we Włocławku
1848 r.(175) czytelnictwo książek popularyzowała powstała resursa żydowska pod nazwą „Harmonia”
1853 r.(170) według projektu Franciszka Tournell’a, przy rogu ulicy Tumskiej, wybudowano neogotycką dzwonnicę, która służyła jako pomieszczenie dla największego dzwonu katedralnego zwanego Hieronimem (poch. z XVII w.) na czas remontu wieży katedry do roku 1887
1853 r.(170) na Zgłowiączce rozpoczęto budowę nowego murowanego mostu
1853 r.(170) Bernard i Jadwiga małżeństwo Lewanstamowie założyli drugą fabrykę cykorii, która w roku 1890 przeszła na własność H. Lipskiego, a następnie od 1909 roku była w posiadaniu J. Grunlanda
1853 r.(170) miasto dysponowało statkiem parowym pod nazwą “Włocławek”. W dwa lata później otwarto port żeglugi parowej na Wiśle
1858 r.(165) wielki pożar prawie doszczętnie strawił zabudowania przy ulicy Szpichlernej oraz kilkanaście wypełnionych zbożem spichrzy
1868 r.(155) powstała drukarnia Neumana i Tomaszewskiego. Dwa lata później działalność rozpoczęła także drukarnia K. Błędowskiego
1873 r.(150) kierowanie Seminarium Duchownym przejęli bracia Zenon i Stanisław Chodyńscy. Ich praca i zaangażowanie przyczyniła się do późniejszej sławy i poziomu intelektualnego uczelni
1878 r.(150) przy ulicy Żelaznej (obecnie Kościuszki) powstała pierwsza fabryka fajansu
1878 r.(145) zezwolenie na otwarcie drukarni otrzymał Markus Wołkowicz
1878 r.(145) Ludwig Bauer założył fabrykę rektyfikacji spirytusu i destylarnię wódek
1878 r.(145) Stanisław Noakowski, przyszły wybitny architekt, historyk sztuki i malarz podjął naukę w Szkole Realnej we Włocławku
1883 r.(140) przy ulicy Kilińskiego powstała, założona przez Hugo Mühsama, nowoczesna fabryka maszyn rolniczych i odlewnia żelaza
1888 r.(135) rozpoczął działalność chór katedralny „Lutnia” pod batutą ks. Leona Moczyńskiego
1908 r.(115) w mieście działa pierwsza prowizoryczna sieć kanalizacji
1908 r.(115) Włocławek został połączony siecią kolei wąskotorowych z innymi miastami Kujaw i Mazowsza. Połączenia te funkcjonowały do 1974 r.
1908 r.(115) bracia Maurycy i Maksymilian Szwarcowie założyli przedsiębiorstwo pn. „Włocławskie Młotownie Parowe”, które jako jedyne w Królestwie Polskim wytwarzały żelazne osie do wozów
1908 r.(115) działalność społeczną podjęło Polskie Towarzystwo Krajoznawcze i Towarzystwo Wspomagania Biednych Żydów
1908 r.(115) przy dzisiejszym placu Kopernika 11 funkcjonowało Liceum im. Piusa X
1913 r.(110) konspiracyjną działalność rozpoczął Związek Strzelecki
1913 r.(110) przy ulicy Cyganka, bracia Horendorf uruchomili pierwszą małą elektrownię dostarczającą energię elektryczną do mieszkań
1923 r.(100) powstało Uzdrowisko Wieniec Zdrój
1928 r.(95) powstał Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem
1938 r.(85) zm. Dawid Aleksander Haltrecht, malarz
1943 r.(80) zm. Franciszek Olejniczak, działacz polskiego ruchu robotniczego, kawaler Krzyża Niepodległości
1958 r.(65) powstała Włocławska Spółdzielnia Mieszkaniowa
1958 r.(65) rozpoczęła się budowa osiedla mieszkaniowego „Bukowa”, położonego na południowy wschód od Śródmieścia
1963 r.(60) oddano do użytku zakład Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej
1968 r.(55) powstał Klub Literacki „Kujawy”
1968 r.(55) rozpoczęto budowę nowych pomieszczeń dla Włocławskiej Fabryki Lin i Drutu „Drumet” oraz dla Włocławskiej Fabryki Mebli
1973 r.(50) „Życie Włocławka” zmieniło nazwę na tygodnik „Kujawy”
1973 r.(50) oddany został do użytku nowy obiekt Włocławskiej Fabryki Lin i Drutu „Drumet” tzw. „Drumet II”
1988 r.(35) oddano do użytku nowe obiekty Zakładów Mechanicznych „Ursus”
1988 r.(35) chór „Vladislavia” inaugurował działalność artystyczną
1998 r.(25) prezydentem miasta Włocławek został Stanisław Wawrzonkoski
2003 r.(20) zm. Jerzy Maderski pseud. Jaxa, ppor., żołnierz Związku Walki Zbrojnej-Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, działacz polonijny
2003 r.(20) w II wojnie w Zatoce Perskiej uczestniczył statek o nazwie „Włocławek”, który pływał po Morzu Śródziemnym od 1989 r., bez polskich znaków. Matką chrzestną statku była Elżbieta Rutek (wiceprezes włocławskiego oddziału PSS “Społem”). Statek dostarczał również sprzęt wojskowy do Afganistanu, a także pomagał w dostarczeniu pomocy humanitarnej na Haiti po trzęsieniu ziemi w 2010. W 2008 r. brał również udział w ćwiczeniach wojskowych na Jamajce poprzez dostarczenie sprzętu wojskowego. W 2013 r. został sprzedany na złom w Indiach, gdzie po rozbiórce trafił do huty.
2003 r.(20) odbywa się pierwsza edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych „Brukarnia”
2003 r.(20) w dawnej siedzibie Miejskiej Straży Ogniowej przy ulicy Żabiej rozpoczął działalność Klub „Stara Remiza”
2008 r.(15) rozebrano Amfiteatr w Parku im. Henryka Sienkiewicza, który powstał w 1966 r.
2008 r.(15) rozpoczęła się budowa instalacji kwasu tereftalowego na terenie obok Anwilu, oddanej do użytku w roku 2011, kosztem około 3,75 mld zł
2013 r.(10) z połączenia Włocławskiego Ośrodka Edukacji i Promocji Kultury z Włocławskim Centrum Kultury powstało Centrum Kultury „Browar B”
2018 r.(5) prezydentem Włocławka ponownie został Marek Wojtkowski
2018 r.(5) oddano do użytku odrestaurowany Ogród na Pompce, stanowi on integralną część Parku im. Henryka Sienkiewicza