WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE

Użytkownik Biblioteki może zamówić za pośrednictwem Czytelni Ogólnej potrzebne mu materiały, jeśli nie ma ich w zbiorach biblioteki lub nie są dostępne w Internecie w postaci pełnotekstowej. Jednorazowo można zamówić maksymalnie 3 książki. Zamówienie w formie elektronicznej (e-mail: miedzybib@biblioteka.wloclawek.pl) lub pisemnej powinno zawierać informacje niezbędne do jego realizacji. Zamawiający materiały pokrywa koszty przesyłek oraz korespondencji, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług pocztowych lub kurierskich. Sprowadzone materiały udostępnia się wyłącznie na miejscu w Czytelni Ogólnej.