Wyślij Zgłoszenie

Osobami zgłaszającymi nieprawidłowości (korzystającymi z niniejszego formularza) mogą być pracownicy biblioteki, byli pracownicy, osoby biorące udział w procesie rekrutacyjnym oraz osoby wymienione w §3 pkt 4 obowiązującego w bibliotece Regulaminu wewnętrznego systemu informowania o nieprawidłowościach.