Z kart historii Włocławka

Dziś mija 30 rocznica wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II we Włocławku.

Do Włocławka Papież przybył z Olsztyna w czwartek 6 czerwca 1991roku, w godzinach popołudniowych. Po oficjalnym powitaniu na stadionie sportowym, Jan Paweł II przyjechał papamobile do katedry. Ówczesny biskup włocławski, Henryk Muszyński, witając Ojca Świętego we włocławskiej katedrze podziękował za spotkania z katechetami, pedagogami i przedstawicielami szkoły. Pamiątką tego spotkania jest tablica na zachodniej ścianie katedry.
Następnego dnia odbyło się wielkie spotkanie z Ojcem Świętym na lotnisku w Kruszynie.
Ojciec Święty na początku homilii nawiązał do wydarzeń wielkopiątkowych: „Żołnierze wysłani przez Piłata sprawdzają, czy skazańcy na Golgocie już nie żyją. Aby to sprawdzić, jeden z żołnierzy zadaje cios włócznią i wówczas z przebitego boku wypłynęła krew i woda. Było to sprawdzianem śmierci. Pismo mówi: „będą patrzeć na Tego, którego przebodli. Będą patrzeć na Ukrzyżowanego, będą wpatrywać się w Jego Serce””. I pytał Ojciec Święty: „Iluż takich ludzi, zapatrzonych w Serce Odkupiciela, przeszło przez tę nadwiślańską ziemię, przez to biskupie miasto”? I wyliczał: bł. Bogumiła, arcybiskupa gnieźnieńskiego, a potem pustelnika, bł. Jolantę, księżnę piastowską. Wspominał św. Maksymiliana Kolbego, bł. biskupa Michała Kozala oraz męczenników obozów hitlerowskich. Wymienił także wielkiego Prymasa Tysiąclecia, kard. Stefana Wyszyńskiego, i mówił: „Wpatrywali się oni wszyscy w to przebite na krzyżu Serce i znajdowali nadludzką moc, ażeby dawać Mu świadectwo życia i śmierci”. I kończył tę część homilii słowami: „Trzeba, abyśmy idąc po śladach tylu synów i córek tej kujawskiej ziemi, tego biskupiego miasta, wpatrywali się w Boskie serce. Z niego płynie wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka, jak uczy apostoł. Wraz ze wszystkimi, którzy przeszli przez tę nadwiślańską ziemię, wraz z księdzem Jerzym, który nieopodal stąd znalazł męczeńską śmierć na wiślanym spiętrzeniu, zginam moje kolana przed Ojcem i proszę o wzmocnienie siły człowieka wewnętrznego dla wszystkich synów i córek mojej Ojczyzny”.

Na koniec liturgii, Jan Paweł II poświęcił diecezję włocławską Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.
Wizyta Ojca Świętego we Włocławku nie była jego pierwszą wizytą w naszym mieście. Wcześniej ks. Karol Wojtyła wraz z ks. Stefanem Wyszyńskim kilkakrotnie wizytował Włocławek, odwiedzając Katedrę Włocławską i Wyższe Seminarium Duchowne.
Jako podziękowanie Włocławian dla Ojca Świętego za jego dobroć, miłość i szacunek, jakim darzył każdego człowieka przez 25 lat swego pontyfikatu Rada Miasta Włocławka uchwaliła jednogłośnie na uroczystej sesji w dniu 13 czerwca 2003 roku, nadanie Honorowego Obywatelstwa Papieżowi Janowi Pawłowi II.