Z kart historii Włocławka

Pośród nowości na półkach bibliotecznych odnaleźć można książki niekoniecznie nowe ale wartościowe i skrywające prawdziwe historie i autentyczne przeżycia.Czterdzieści lat temu, pierwsze wydanie miała książka, którą dzisiaj Wam prezentujemy i przypominamy. Książka życiorys, książka autobiografia, książka włocławianina.

Aleksander Stpiczyński (pseudonim „Wilski”, „Klara”) jest autorem i jednocześnie bohaterem książki pt. „Wbrew wyrokowi losu”. Urodzony we Włocławku w 1898 roku, w rodzinie Górskich o tradycjach patriotycznych, właścicieli dawnego majątku Kapitułka swoim życiorysem mógłby podzielić się z kilkoma osobami. Brał udział w walkach w latach 1917-1920 jako żołnierz 1. Pułku Ułanów Krechowieckich w Korpusie gen. Dowbora – Muśnickiego i w 4. Pułku Ułanów Zaniemeńskich.

Po kampanii wrześniowej 1939 roku znalazł się we Francji, gdzie będąc oficerem wywiadu, pracował w sztabie gen. Sikorskiego. Odgrywał znaczącą rolę w Komendzie Głównej Armii Krajowej, szczególnie w wywiadzie. Doskonała znajomość języków, wybitna inteligencja, odwaga, bystrość i przenikliwość umysłu ułatwiały mu realizację rozkazów. Z sukcesami przemycał przez Europę do Anglii powierzone mu zadania. Pod koniec 1942 roku został przydzielony do Komórki Kurierskiej o kryptonimie „666”, gdzie zajmował się organizowaniem przerzutów kurierów i emisariuszy Komendy Głównej Armii Krajowej poza granice okupacji niemieckiej głównie do Naczelnego Dowództwa Polskich Sił Zbrojnych w Londynie.

We wrześniu 1944 jako „cichociemny” przybył do Polski i walczył w ramach oddziałów Armii Krajowej na Kielecczyźnie. Dalsze losy majora Stpiczyńskiego to aresztowania, dramatyczne przesłuchania w gestapo a następnie koszmar przeżyty w więzieniach i obozach m.in. w Gross – Rosen, Mittelbau – Dora i Mauthausen – Gusen. Po wojnie z Anglii na 25 lat wyjechał do Ekwadoru. Do Polski wraz z rodziną powrócił w 1974 roku i spisał swoje dramatyczne przeżycia wojenne w ww. książce.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari V kl. przez generała Kazimierza Sosnkowskiego, jak również Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem za wojnę 1918-1920 i Medalem za Długoletnią Służbę (srebrnym i brązowym).Zmarł w wieku 89 lat w Warszawie i pochowany został na Cmentarzu Powązkowskim.

Zdjęcie portretowe Aleksandra Stpiczyńskiego pochodzi z domeny publicznej, źródło wikipedia.