Zbiory cyfrowe naszej biblioteki rosną !

W tymczasowym pomieszczeniu Pracowni Digitalizacji przy Placu Staszica 1 realizowana jest cyfryzacja zasobów bibliotecznych w ramach projektu „Kultura w zasięgu 2.0”, do którego przystąpiła Miejska Biblioteka Publiczna im. Zdzisława Arentowicza w 2018 roku.

Włocławska biblioteka digitalizując swoje zbiory, chroni je przed zniszczeniem i nadmierną eksploatacją. Obecnie utrwalane są najstarsze roczniki czasopism, w tym Gazeta Kujawska począwszy od pierwszego numeru z 1947 r. Do tej pory zdigitalizowano egzemplarze z 4 lat dziennika, co daje nam ponad 8 tys. skanów.

W naszych zbiorach mamy również między innymi: „Tygodnik Ilustrowany” z 1884r., „Tydzień Polski” z 1907 r. czy „Lot Polski” z 1928 r.

Po wdrożeniu kolejnego etapu – repozytorium zbiorów cyfrowych, przekształcone cyfrowo materiały biblioteczne, będą dostępne w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej.