Żegnamy Marzennę Schejbal

W wigilię Bożego Narodzenia w Londynie zmarła w wieku 97 lat Marzenna Maria Schejbal z domu Karczewska – polska działaczka polonijna i kombatancka, łączniczka, sanitariuszka, powstaniec warszawski, prawdopodobnie ostatni urodzony we Włocławku. Była jeńcem różnych obozów. Z ostatniego Oberlangen została wyzwolona przez wojska generała Stanisława Maczka. W 2012 r. w uznaniu wybitnych zasług w działalności na rzecz polonijnych środowisk kombatanckich, prezydent Bronisław Komorowski odznaczył Marzennę Schejbal Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.