Zmiana funkcjonowania filii i działów bibliotecznych

W związku z dynamiczną sytuacją epidemiologiczną kierownicy działów i filii bibliotecznych, określili zasady funkcjonowania poszczególnych komórek od 2 listopada 2020 r :

filie i działy z wolnym dostępem do księgozbioru:

 • Filia nr 1, ul Grodzka 2F,
 • Filia nr 10, ul. Kościelna 2,
 • Filia nr 11, ul. Łęgska 28,
 • Filia Książki Mówionej, ul. Łęgska 28,
 • Filia Dziecięca nr 1, Plac Staszica 1,
 • Wypożyczalnia, Plac Staszica 1,
 • Czytelnia, Plac Staszica 1.

filie z ograniczonym dostępem do księgozbioru oraz stanowisk komputerowych:

 • Filia nr 2, ul. Dziewińska 17,
 • Filia Dziecięca nr 2, ul. Dziewińska 17,
 • Filia nr 3, ul. Toruńska 87,
 • Filia nr 6, ul. Żytnia 66/68,
 • Filia nr 7, ul. Kapitulna 22 A
 • Filia nr 8, ul. Olszowa 9,
 • Filia nr 9, ul. Sielska 6.

Przypominamy, że w Filiach nr 2, 6 oraz 9 w godzinach 13.00 – 14.00 obowiązuje przerwa techniczna służąca dezynfekcji blatów i urządzeń, wietrzeniu pomieszczeń i wykonaniu niezbędnych prac porządkowych.

Osoby starsze, chore lub niepełnosprawne zachęcamy do korzystania z usługi Książka na telefon.