Zwroty materiałów bibliotecznych

W związku z realizacją Uchwały Rady Miasta Włocławek NR XLVI/34/2022
z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie likwidacji i zmiany lokalizacji filii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Arentowicza we Włocławku oraz dokonania zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Arentowicza we Włocławku prosimy czytelników Filii nr 7, Filii Dziecięcej nr 1 i Filii Książki Mówionej o zwrot w terminie
do 15 czerwca 2022 wszystkich wypożyczonych materiałów bibliotecznych.

Zwroty przyjmowane będą:
Filia dziecięca nr 1 i Filia Książki Mówionej – w Filii nr 11 przy ul. Łęgskiej 28
Filia nr 7 – w Filii nr 2 przy ul. Dziewińskiej 17.