Życzenia wielkanocne

Z okazji Świąt Wielkanocnych
wszelkiego dobra, wiary, nadziei i miłość,
poczucia wspólnoty i wzajemnej solidarności
w obliczu pandemii
oraz przekonania, że świat literatury -dzieło ludzkiego intelektu –
nieustanie ubogaca
życzą dyrektor
i pracownicy
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Zdzisława Arentowicza
we Włocławku