160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego na Kujawach

Dziś mija 160 lat od wielkiego zrywu narodowowyzwoleńczego jakim było Powstanie Styczniowe. Ważnym ośrodkiem walk był również region Kujaw.

Mimo poniesionej klęski pozostała pamięć historyczna, podtrzymująca następne pokolenia w dążeniu do niepodległości i wolności.

Zapraszamy do lektury publikacji dotyczących pamiętnego wydarzenia: https://tiny.pl/wp4hw