MARZEC

DataWydarzenie
1978 r.(45) Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej zorganizowało wystawę fajansu w Instytucie Kultury Polskiej w Londynie. Po tej wystawie, cieszącej się dużym powodzeniem i pochlebnymi recenzjami, Muzeum na zlecenie Ministerstwa Kultury i Sztuki wystawiało fajans w Madrycie (1978), Leningradzie (1979), Salamance (1979), Budapeszcie (1984), Nowym Sadzie (1984), Sztokholmie (1988) i Mohylewie (1988)
1998 r.(25) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Azotowych Włocławek S.A. dokonało zmiany nazwy przedsiębiorstwa na Zakłady Azotowe „Anwil” Spółka Akcyjna
01.03.1968 r.(55) zm. Adam Andrzejewski, śpiewak operowy, tenor, artysta scen polskich i zagranicznych
02.03.1933 r.(90) zm. Zygmunt Sędzimir, ksiądz, działacz społeczny, poseł na Sejm Ustawowy RP
03.03.1898 r.(125) ur. się Kazimierz Nikifor Pytko, oficer Wojska Polskiego, nauczyciel, redaktor włocławskiej gazety „Orędownik”
04.03.1898 r.(125) ur. się Kazimierz Kubski, powstaniec wielkopolski, działacz robotniczy i związkowy, starosta włocławski
06.03.1913 r.(110) ur. się Witold Marian Grotowski, podpułkownik Wojska Polskiego w stanie spoczynku, oficer 14. pułku piechoty
06.03.1923 r.(100) ur. się Tadeusz Maria Bronisław Fopp, pułkownik Ludowego Wojska Polskiego, żołnierz Narodowej Organizacji Wojskowej, Szarych Szeregów, Armii Krajowej, batalionu szturmowego „Parasol”, uczestnik powstania warszawskiego
10.03.1903 r.(120) ur. się Zygmunt Albrecht, nauczyciel, członek Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego i kierownik szkoły w Piotrkowie Kujawskim
11.03.1453 r.(570) zm. Władysław Oporowski h. Sulima podkanclerz koronny, biskup kujawski, arcybiskup gnieźnieński, prymas
11.03.1908 r.(115) ur. się Józef Szuleta, ksiądz, biolog, profesor uniwersytecki oraz Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku
13.03.1923 r.(100) ur. się Józef Sztankowski, działacz polityczny i społeczny
14.03.1903r.(120) ur. się Stanisław Sobczak, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku
14.03.1923 r.(100) ur. się Stanisław Józef Sterkowicz, lekarz, twórca i ordynator Oddziału Kardiologii, ordynator I Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku, publicysta, społecznik, współzałożyciel Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, organizator ogólnopolskich konferencji kardiologicznych w latach 1981-2007, pisarz
14.03.1943 r.(80) zm. Danuta Maria Turczynowicz pseud. Zryw, harcerka Szarych Szeregów, konspiratorka, poetka
15.03.2003 r.(20) zm. Józef Maciejewski, robotnik, działacz społeczny i niepodległościowy, współtwórca NSZZ „Solidarność” w regionie Kujaw i ziemi dobrzyńskiej
16.03.1893 r.(130) ur. się Józef Arentowicz, działacz społeczny, kolekcjoner, twórca prywatnego Muzeum Miar
16.03.1948 r.(75) po przerwie czasu okupacji, wznowiło działalność Muzeum Kujawskie. Kierownictwo instytucją objęła Henryka Królikowska
22.03.1898 r.(125) ur. się Stefan Pietruszka-Jabłonowski, ksiądz, opiekun stowarzyszeń młodzieżowych we Włocławku, kapelan żołnierzy polskich w Palestynie, duszpasterz polski w Jerozolimie
24.03.1888 r.(135) ur. się Aleksander Ciechanowski, kpt. Wojska Polskiego, doktor wojskowych nauk lekarskich
24.03.1903 r.(120) ur. się Igor Newerly, pisarz, autor książki „Pamiątka z Celulozy”, powieści osadzonej we włocławskim środowisku robotniczym fabryki celulozy
25.03.1393 r.(630) w mieście przebywał król Polski Władysław Jagiełło i książę Witold
25.03.1868 r.(155) zm. Jan Bogumił Tydelski, pastor parafii ewangelicko- augsburskiej we Włocławku
26.03.1863 r.(160) ur. się Jan Stefan Gutkowski, nestor farmaceutów włocławskich
26.03.2003 r.(30) zm. Witold Wacław Pomianowski, ekonomista, więzień obozów koncentracyjnych, działacz organizacji harcerskich i turystyczno-krajoznawczych, wodniak
28.03.1908 r.(115) powstało Polskie Towarzystwo Krajoznawcze (PTK)
28.03.1938 r.(85) ur. się Ryszard Tomczewski, adwokat, poseł na Sejm PRL IX kadencji, działacz Stronnictwa Demokratycznego
28.03.1988 r.(35) zm. Franciszek Jóźwiak, rektor i profesor Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, redaktor „Ateneum Kapłańskiego”
29.03.1713 r.(310) ur. się Antoni Kazimierz Ostrowski h. Grzymała, biskup inflancki, kujawsko-pomorski, arcybiskup gnieźnieński i prymas Królestwa Polskiego
30.03.1913 r.(110) ur. się Bogumił Wesołkowski, prezydent Włocławka, dyrektor oddziału NBP i włocławskich zakładów przemysłowych
30.03.1933 r.(90) ur. się Wojciech Ludwik Stefański, działacz społeczny i polityczny
30.03.1948 r.(75) zm. Tadeusz Findeisen, działacz gospodarczy i społeczny, ziemianin, właściciel dóbr Śmiłowice
30.03.1983 r.(40) zm. Wanda Zofia Kowalewska, nauczycielka, działaczka Polskiej Macierzy Szkolnej 1914-1915 r., uczestniczka tajnego nauczania 1939-1945 r.
31.03.1768 r.(255) ur. się Józef Marceli (Marcelin) Dzięcielski, członek kapituły katedralnej włocławskiej, biskup sufragan włocławski, senator Królestwa Polskiego
31.03.1903 r.(120) ur. się Stanisław Teodoryk Szelągowski w zakonie Ludwik, franciszkanin, gwardian klasztoru w Bieczu i Włocławku