MARZEC

Data MARZEC
2.03.1966r. (55+) zm. Tadeusz Postolski, komendant Straży Pożarnej we Włocławku
3.03.1796r. (225) ur. się Kazimierz Bojańczyk, założyciel browaru
3.03.1941r. (80+) zm. Teofil Zenon Woźnicki, działacz harcerski, komendant Pogotowia Wojennego Harcerzy we Włocławku 1939r.
4.03.1751r. (270+) zm. Walenty Aleksander Czapski h. Leliwa, biskup przemyski, warmiński i kujawski w latach 1741 – 1751. Na stałe zamieszkał w Gdańsku skąd kierował sprawami diecezji. Z legatu pozostawionego dla katedry włocławskiej po jego śmierci pokryto dach tejże blachą miedzianą w latach 1755- 1784
6.03. 1561r. (460+) zm. Piotr Piotrkowski (Noteski), kanonik włocławski, skarbnik biskupi, autor kopiariusza z 1551r., współwłaściciel i proboszcz Piotrkowa Kujawskiego
9.03.1911r. (110+) zm. Bogdan Ignacy Kowalewski, działacz PPS, więzień Cytadeli Warszawskiej
9.03.2016r. (5) otwarto Regionalny Inkubator Przedsiębiorczości we Włocławku. Jest to drugi włocławski inkubator przedsiębiorczości. Instytucja mieści się przy ul. Toruńskiej 30
10.03.1916r. (105+) zm. Jan Śliwiński proboszcz parafii św. Jana oraz założyciel i prezes Włocławskiego Towarzystwa Dobroczyńców
10.03.2016r. (5+) zm. Aleksander Kociołowicz, działacz społeczny, animator kultury, dyrektor wielu instytucji kultury we Włocławku
11.03.1876r. (145) ur. się Józef Mańkiewicz, ksiądz, wychowanek Seminarium Duchownego we Włocławku, działacz społeczny, założyciel chrześcijańskich stowarzyszeń robotniczych i rzemieślniczych we Włocławku
12.03.1941r. (80+) zm. Józef Bieńkowski, członek Komendy Obrońców Polski i Wysokiej Rady Kujawskiego Związku Polityczno – Literackiego
13.03.2001r. . (20+) zm. Wiesława Michalska, wieloletnia nauczycielka w Liceum im. Marii Konopnickiej we Włocławku, działaczka społeczna
13.03.1991r (30+) zm. Anna Kozińska, nauczycielka i harcerka
15.03.1906r. (115) ur. się Stanisław Lejman, działacz społeczny, polityczny i związkowy
16.03.1951r.
(70+) zm. Karol Mieczysław Radoński, biskup włocławski, publicysta, liturgista, kaznodzieja, społecznik
16.03.1946r. (75+) zm. Helena Grekowicz, nauczycielka tajnego nauczania, żołnierz Narodowej Organizacji Wojskowej i AK obwodu Włocławek
17.03.1926r. (95+) zm. Eugeniusz Guttmejer, porucznik pilot (pośmiertnie kapitan pilot) Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari
18.03.1901r.
(120) ur. się Stanisław Staliński w zakonie Bonawentura, wychowawca młodzieży, więzień obozów koncentracyjnych, duszpasterz, franciszkanin
18.03.1891r. (130) ur. się Sven Aron Edward Norrman, szwedzki przedstawiciel przemysłu elektrotechnicznego w Europie wschodniej, dyrektor szwedzko-polskiej firmy Polskie Towarzystwo Elektryczne ASEA SA, prezes zarządu Kujawskiej Elektrowni Okręgowej we Włocławku, kurier Polskiego Państwa Podziemnego
19.03.1916r. (105) ur. się Jerzy Maderski, ppor., żołnierz Związku Walki Zbrojnej – AK, Narodowych Sił Zbrojnych, działacz polonijny
20.03.1921r. (100) ur. się Zygmunt Aleksander Nagórski, inżynier mechanik, nauczyciel, kolporter konspiracyjnych gazet, więzień niemieckich obozów
21.03.1906r. (115) ur. się Włodzimierz Gniazdowski ps. Dziadek, nauczyciel, działacz społeczny, założyciel teatrów we Włocławku, patron Teatru Impresaryjnego
23.03.1881r. (140) ur. się Józefa Seipp (Sejpp), siostra Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia (szarytka)
26.03.1856r. (165) ur. się Hugo Mühsam, włocławski przemysłowiec i kupiec żydowskiego pochodzenia, działacz społeczny, filantrop
26.03.1891r. (130) ur. się Szmuel Winter, kupiec zbożowy z Włocławka, miłośnik folkloru i języka żydowskiego, mecenas kultury i sztuki, członek kierownictwa Archiwum Getta Warszawskiego
27.03.1866r. (155) ur. się Marian Leon Fulman, ksiądz, profesor Seminarium Duchownego we Włocławku, założyciel i redaktor czasopism kościelnych w diecezji włocławskiej, autor wielu książek o tematyce kościelnej
31. 03.1891r. (130) ur. się Korneliusz Hugon Mijakowski, podpułkownik Wojska Polskiego, oficer 14. pułku piechoty, zamordowany w Katyniu