LEKCJE BIBLIOTECZNE

Tematy lekcji bibliotecznych

1. Od malowidła naskalnego do e-booka – historia pisma i piśmiennictwa… warsztaty z pisma ręcznego i historii pisma.
2. „Włocławek i Kujawy – nasza Mała Ojczyzna” (cykl zajęć o tematyce regionalnej)
3.Józef Klemens Piłsudski i ojcowie polskiej niepodległości
4.Czytając Mickiewicza …
5.Stanisław Wyspiański Art…
6.„Katalog on-line, źródło wielu możliwości” – zajęcia praktyczne
7.„Nie taki diabeł straszny, czyli bibliografia i opis bibliograficzny w praktyce”
8.„Językowe łamańce i ortografia na wesoło” – kilka słów o dysleksji
9.Dokumenty Życia Społecznego, czyli druki ulotne
10.Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza.
11.Zwyczaje andrzejkowe w tradycji Kujaw
12.„Białe kruki” w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku
13.Historia książki. Forma książki na przestrzeni dziejów
14.Jak korzystać z encyklopedii i słowników?
15.Zwyczaje i tradycje Świąt na Kujawach (Boże Narodzenie, Wielkanoc)
16.Książki i biblioteki cyfrowe

Oferta lekcji bibliotecznych nie jest stała, co jakiś czas jest poszerzana o kolejne tematy.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zdzisława Arentowicza przy ul. Warszawskiej 11/13 lekcje biblioteczne prowadzone są po wcześniejszym uzgodnieniu daty i godziny z Działem Informacyjno –  Bibliograficznym. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel.: 54/231 55 50 wew. 37 lub 34. Zwiedzanie biblioteki odbywa się tylko w godzinach: 8.00-10.00. Przy zgłaszaniu grup uczniów prosimy o podanie liczby uczestników.