Walery Brochocki

100 lat temu zmarł Walery Brochocki, pochodzący z Włocławka malarz i ilustrator, o którego zdolnościach artystycznych przekonano się w różnych miejscach na świecie.
Walery Brochocki urodził się 15 grudnia 1847 roku we Włocławku. Po śmierci ojca, byłego oficera pruskiego, jako dziesięciolatek trafił do Korpusu Kadetów w Moskwie. Szkoląc się przez 8 lat nie odnalazł się w roli kandydata na żołnierza, dlatego postanowił, że będzie zajmował się malarstwem.

Wchodząc w wiek dorosłości, zaczął studiować w warszawskiej Szkole Rysunkowej, w której uczył się malowania pejzaży od wybitnego nauczyciela Chrystiana Breslauera. Następnie swoją edukację kontynuował w Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Monachium. Pobyt w stolicy Bawarii okazał się dla niego owocny. To właśnie wtedy mógł sprzedać swoje pierwsze obrazy i w tym samym czasie na Powszechnej Wystawie w Wiedniu otrzymał nagrodę, jaką był medal za malowidło „Obozowisko Cyganów”.

W 1877 roku zamieszkał w Paryżu, gdzie poświęcał swój czas na malowanie pejzaży z okolic Fontainebleau, inspirując się jednocześnie francuskimi pejzażystami wywodzącymi się ze szkoły w Barbizon. Mieszkając we Francji, często podróżował do Algieru, w którym to na zamówienie francuskiego Towarzystwa Kolonialnego wykonał panoramę tego miasta.

Przez cały okres pobytu za granicą nie stracił kontaktu ze swoją ojczyzną. Dowodem na to było prezentowanie jego dzieł w Towarzystwie Sztuk Pięknych w Warszawie i Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. Współpracował też z najważniejszymi polskimi czasopismami, a jego prace w formie reprodukcji drzeworytniczych ukazywały się m.in. na łamach „Tygodnika Ilustrowanego”, „Kłosów” i „Biesiady Literackiej”.

W 1888 roku wrócił do Polski i na stałe zamieszkał w Warszawie. Przez 2 lata zasiadał w Komitecie Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie. Powrót do ojczyzny wiązał się dla niego z częstymi podróżami po kraju, w tym czasie odwiedził swój rodzinny Włocławek. Wędrówki do Międzyrzecza Podlaskiego i Izbicy nad Bugiem pozwoliły mu na czerpanie kolejnych inspiracji, które zaowocowały powstawaniem kolejnych pejzaży.

Obrazy Walerego Brochockiego są rzadkością na rynku antykwarycznym i jedynie garstka z nich znajduje się w polskich muzeach. Prace wybitnego pejzażysty posiada Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, m.in. „Pejzaż wiejski ze sztafażem” namalowany w 1872 roku.

Walery Brochocki zmarł 13 października 1923 roku i został pochowany na cmentarzu Powązkowskim.

Portret Walerego Brochockiego autorstwa Kazimierza Mireckiego pochodzi ze zbirów Muzeum Narodowego w Warszawie (https://cyfrowe.mnw.art.pl/pl/katalog/508311).

System muzealny Muza; www.muza.mobilems.pl;fot.