40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

Z kart historii Włocławka

Dziś obchodzimy 40. rocznicę ogłoszenia stanu wojennego.

W niedzielę 13 grudnia 1981 r. w całym kraju o godz. 6.00 rano Polskie Radio nadało wystąpienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Informował w nim Polaków o ukonstytuowaniu się Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON) i wprowadzeniu na mocy dekretu Rady Państwa stanu wojennego na terenie całej Polski.

Władze komunistyczne jeszcze dzień wcześniej, przed północą rozpoczęły aresztowania działaczy opozycji i Solidarności.

Na ulice wielu miast w kraju wyjechały czołgi i inne pojazdy służb państwowych, we Włocławku pojawiły się transportery, które zmierzały w stronę dużych zakładów pracy. Istniały w nich silne struktury „Solidarności”, w których władza ludowa rozpoczęła zmasowane aresztowania działaczów opozycji.

Zakład Karny przy ul. Bartnickiej we Włocławku, stał się miejscem do którego internowano działaczy „Solidarności”, głównie regionu Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej oraz działaczy niepodległościowych, wśród nich byli między innymi:

Marian Nowicki przewodniczący Zarządu Regionu z Zakładów Azotowych we Włocławku, aresztowany w nocy z 12 na 13 grudnia w czasie powrotu do Włocławka z posiedzenia obrad Komisji Krajowej w Gdańsku, Wiesław Wnukowski wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w oddziale PKS we Włocławku, Karol Jaroszewski działacz KZ NSZZ „Solidarność” w Kombinacie Budowlanym we Włocławku, Wojciech Obernikowicz współtwórca „Solidarności Chłopskiej” Regionu Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej oraz inni wiodący działacze z włocławskich zakładów pracy, w sumie około 30 osób.

W ciągu pierwszego tygodnia trwania stanu wojennego, w całej Polsce zatrzymano blisko 5 tys. działaczy „Solidarności”. Kolejne tysiące trafiły do miejsc internowania w późniejszych miesiącach.

Stan wojenny został zawieszony 31 grudnia 1982 roku. Całkowicie zniesiono go 22 lipca 1983 roku. Szacuje się, że w czasie jego trwania życie straciło ponad 100 osób. W ogromnej operacji milicji i wojska, użyto w sumie 70 tys. żołnierzy, 30 tys. milicjantów, 1750 czołgów, 1900 wozów bojowych i 9 tys. samochodów.