77. rocznica wyzwolenia Włocławka

Dziś przypada 77. rocznica wyzwolenia Włocławka spod okupacji niemieckiej.

Pamiętne wydarzenia z dnia 20 stycznia 1945 r. były następstwem szeroko zakrojonej ofensywy styczniowej, podjętej przez Armię Czerwoną i Ludowe Wojsko Polskie z początkiem 1945 r. Jej celem było zajęcie ziem polskich pomiędzy Wisłą i Odrą, rozbicie niemieckich wojsk, stacjonujących w Prusach Wschodnich oraz stworzenie warunków, które ułatwiłyby natarcie w stronę Berlina.

Już 16 stycznia sparaliżowana ludność niemiecka otrzymała sygnał do ewakuacji z Włocławka, zaś oficjalna odezwa kreisleitera „o chwilowym opróżnieniu miasta z ludności niemieckiej i polskiej” została ogłoszona w nocy z 17 na 18 stycznia. Ludność polska w dużej mierze zignorowała komunikat, pozostając w mieście. Oddziały niemieckie wycofując się z Włocławka postanowiły przyjąć taktykę spalonej ziemi. Błyskawiczne tempo ofensywy pozwoliło im jedynie wysadzić most na Wiśle i uszkodzić główną turbinę w Elektrowni Miejskiej.

Włocławek znajdował się w rejonie operacji I Frontu Białoruskiego. Do miasta jako pierwsze dotarły jednostki 47. Armii oraz 9. Brygada, będąca częścią 2. Armii Pancernej. W działaniach wyzwoleńczych uczestniczyli również żołnierze VIII i IX pułku 3. Dywizji Piechoty Wojska Polskiego. Nie napotkały one żadnego znaczącego oporu ludności cywilnej.

Tuż po wyzwoleniu, ukształtowały się we Włocławku dwa ośrodki władzy – Komitet Obywatelski, wyłoniony spośród kilkudziesięciu przedstawicieli mieszczaństwa włocławskiego oraz Rada Robotnicza, reprezentująca klasę robotniczą. 21 stycznia na mocy porozumienia, nastąpiła synteza obu ośrodków, z których utworzono Radę Robotniczą i Tymczasowy Komitet Wykonawczy miasta Włocławka. Wkrótce jej miejsce zajęła Miejska Rada Narodowa, której przewodniczącym, a jednocześnie prezydentem miasta został Teofil Hajdo.

Trudno dokonać jednoznacznego sądu, czy wejście do Włocławka Armii Czerwonej faktycznie stanowiło oswobodzenie miasta czy przejście w kolejny stan okupacji. W naszym mieście istnieje natomiast pamiątka ówczesnych wydarzeń w postaci nazwy jednej z ulic w samym centrum Włocławka, ulica 20 Stycznia.