Czytelnia

Czytelnia po modernizacji to znajdująca się na drugim piętrze obszerna i jasna przestrzeń zapewniająca komfort i swobodę użytkowania – idealna do nauki, pracy oraz spędzania czasu wolnego.

Bogata oferta książek o charakterze regionalnym, które dostarczą naszym czytelnikom wyczerpujących informacji w dziedzinie historii, kultury, sztuki, religii, etnografii oraz sytuacji społecznej i gospodarczej Włocławka oraz regionu kujawsko-pomorskiego. Z księgozbioru można korzystać na miejscu, a tytuły wieloegzemplarzowe również wypożyczać do domu.

W swoich zbiorach posiada bieżące i archiwalne tytuły prasowe o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim. Dysponuje zbiorami prasy o różnych profilach tematycznych: politycznym, sportowym, poradnikowym, rozrywkowym i naukowym. Posiada niemal wszystkie archiwalne numery „Gazety Kujawskiej”, począwszy od 1947 roku do dzisiaj.

W celu upowszechniania edukacji regionalnej i zacieśniania związku z naszą „małą ojczyzną”, oferuje szkołom wachlarz tematycznych lekcji bibliotecznych.

W Czytelni znajdują się stanowiska komputerowe z możliwością bezpłatnego przeglądania Internetu oraz z dostępem do katalogów bibliotecznych. Zapewnia także darmowy dostęp do Wi-Fi oraz przyjazne warunki do pracy z własnym sprzętem komputerowym.

W ofercie Czytelni jest również możliwość wykonania wydruków komputerowych, usługi ksero oraz skanowania.

Czytelnia realizuje usługę wypożyczeń międzybibliotecznych, sprowadzając zgodnie z potrzebą użytkownika książki w postaci tradycyjnej, jak również zdjęcia, kserokopie i skany wybranych fragmentów.

Bibliografia regionalna, która stanowi bogate źródło informacji o regionie, zawartej w publikacjach oraz prasie, opracowywana przez Dział Informacji Regionalnej i Bibliograficznej, jest dostępna za pośrednictwem katalogu online: https://tiny.pl/wh6xg.

Gromadzone Dokumenty Życia Społecznego (tzw. DŻS), które są świadectwem życia społeczeństwa lokalnego (plakaty, bilety, jednodniówki, zaproszenia itp.), ich ofertę można znaleźć katalogu online: https://tiny.pl/wh6xg.