Dary w języku ukraińskim

Do naszej biblioteki dotarły kolejne książki w języku ukraińskim. Dzięki Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu oraz Instytutowi Książki nasze obcojęzyczne zbiory wzbogaciły się o osiem kolejnych tytułów, które będą dostępne w Filii 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Arentowicza we Włocławku.

Dziękujemy również EGMONT Polska Wydawnictwo za przekazanie dodatkowo komiksu z serii „Kajko i Kokosz”.