Filie biblioteczne czynne od 14.00

Informujemy, że w piątek – 15 lipca 2022 r. filie biblioteczne na terenie miasta:

Filia nr 1, ul. Grodzka 2f,
Filia nr 2, ul. Dziewińska 17,
Filia nr 3, ul. Toruńska 87,
Filia nr 6, ul. Żytnia 66/68,
Filia nr 8, ul. Olszowa 9,
Filia nr 9. ul. Sielska 6,
Filia nr 10, ul. Kościelna 2,
Filia nr 11, ul. Łęgska 28,
Filia Dziecięca, ul. Kapitulna 22A

będą czynne od godz. 14.00.